Keskiasteen koulutus turvattava

0

Keskiasteen koulutuksen jatkuminen Uudessakaupungissa on jatkossa uhattuna vakavalla tavalla. Vaarassa on sekä lukio-opetus että ammatillinen koulutus. Mikäli pahimmat vaihtoehdot toteutuisivat, merkitsi se sekä nuorten koulutusmahdollisuuksien ratkaisevaa vähenemistä Uudessakaupungissa että vakavaa iskua koko kaupungin kehitykselle ja vetovoimaisuudelle.

Syy tähän uhkaavaan tilanteeseen on sekä lukion että Novidan kohdalla perimmältään sama eli toimintojen keskittäminen isompiin yksiköihin. Lukioiden osalta tämä tapahtuu tulossa olevan lukiouudistuksen yhteydessä. Uudet lukiokoulutuksen järjestämisluvat tulevat haettaviksi ensi vuonna ja nyt näyttää siltä, että luvan koulutuksen järjestämiseen vuodesta 2017 eteen päin saa nykyistä selvästi harvempi. Sekä Uusikaupunki että Laitila saattavatkin menettää oman lukionsa. Vakkasuomalaisten oppilaiden olisi silloin haettava lukio-opetusta joko Turusta tai Raumalta. On helppo hahmotella, mitä tämä merkitsisi oppilaiden opintomahdollisuuksille ja koulutukselliselle tasa-arvoisuudelle.

Novidan osalta uhkana on sulautuminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään ja itsenäisyyden ja paikallisen päätösvallan menettäminen. Novidan kohdalla on kuitenkin edelleen toiveita myös toisenlaisesta ratkaisusta.
Sekä lukion että Novidan tulevaisuuden turvaaminen vaatii kaupungin päättäjiltä nyt ensinnäkin tilanteen vakavuuden täysimääräistä tajuamista. Sen jälkeen tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä, jotta pahimmat uhkakuvat voidaan välttää.