Liikenneturvallisuusongelmat kuskien korvien välistä

0

Vakka-Suomen seudulla on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä 498 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Asukaslukuun suhteutettuna seudulla tapahtuu selvästi enemmän kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin maassa keskimäärin. Nuorten onnettomuusriski on moninkertainen väestön keskiarvoon nähden. Myös täällä onnettomuuksien vakavuusaste on keskimääräistä korkeampi.

Seudulla viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa menehtyi 32 henkilöä ja loukkaantui noin 600 henkilöä. Tyypillinen onnettomuuden uhri on nuori, joka on liikenteessä mopolla, moottoripyörällä tai henkilöautolla.

Liikennekäyttäytyminen ja muut inhimilliset riskitekijät ovat merkittävin yksittäinen tekijä liikenneonnettomuuksien taustalla. Suurin liikenneturvallisuusongelma kyselyiden vastaajien mielestä on kuskin korvien välissä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien analyysien mukaan Vakka-Suomen seudulla tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena lähes joka kolmannessa onnettomuudessa ja merkittävää ylinopeutta ajoi reilu kolmannes onnettomuuskuljettajista. Tyypillisimmät välittömät riskitekijät onnettomuuksien taustalta ovat ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot, osallisen ennakointi ja arviointivirheet sekä osallisen havaintovirheet. Turvavyön käyttö olisi pelastanut kuolemalta seitsemän henkilöä.

Meillä vakkasuomalaisilla on syytä parantaa asennettamme liikenteessä.