Mikä Hinku Niukkuuden maailmaan

0

Tiesitkö, että alakouluikäisen lapsen energiatehokkuus on 15 000 kertaa niin suuri kuin auringon? Tämä vertailu saadaan, kun katsotaan kuinka paljon energiaa kumpikin tuottaa painogrammaa kohden. Lapsi on siis 15 tuhatta kertaa tehokkaampi energian lähde kuin aurinko.

Energialaskelma käy ilmi Ville Lähteen mainiosta kirjasta Niukkuuden maailma. Teos on poikkeuksellisen hyvällä kielellä kirjoitettu filosofinen ja samalla konkreettinen yritys hahmottaa sitä, millaista maailmaa kohti olemme kulkemassa rajallisten luonnonvarojen planeetalla. Tutustuin kirjaan, kun kirjoittaja osallistui johtamani Suomen YK-liiton 60-vuotisjuhlaan. Juhlaseminaarissa meille kerrottiin YK:n onnistuneesta toiminnasta köyhyyden vähentämisessä. Vuosituhattavoitteisiin kuuluva köyhyyden puolittaminen on tapahtunut nopeammin kuin osattiin odottaa.

YK:ssa on jo ehditty sopia uusista tavoitteista vuodesta 2015 eteenpäin. Näissä ”Kestävän kehityksen tavoitteissa” kuvastuu huoli maapallon elinkelpoisuuden turvaamisesta. Luonnonvarojen rajallisuus nähdään entistä selkeämmin kaikkia koskettavana tosiasiana. Ilmaston muutos, ennen muuta lämpeneminen, on uhka, joka koskee koko maapalloa. Ehkä enemmän kuin koskaan nyt tarvitaan YK:n jäsenmaiden yhteistä sitoutumista ja ponnisteluja sen eteen, että tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus kohtuulliseen elämään tällä planeetalla.
Ville Lähteen kirja Niukkuuden maailma liittyy tähän kysymykseen. Rauhallisin, mutta vastaansanomattomin perusteluin hän kuvaa sitä, miten tärkeätä meidän on ajoissa keksiä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Kysymys ei ole siitä, että öljy, kivihiili ja maakaasu loppuvat. Niiden käytöstä on opeteltava luopumaan jo sitä ennen, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan ajoissa pysähtymään.

Ville Lähde ei sano, että ratkaisu löytyisi paluusta johonkin vanhaan hevosaikakauden maailmaan. On mentävä eteenpäin, mutta tosiasioihin eikä toiveisiin nojaten. On etsittävä uusia, moderneja keinoja sopeutua edessä olevaan niukkuuden maailmaan. On tutkittava, miten voisimme entistä enemmän käyttää hyödyksi luonnon omia prosesseja, jotka tuottavat energiaa. On arvioitava kriittisesti sitä, miten paljon meidän elämäntapamme tuhlaa energiaa.

Meidän on korkean energiakulutuksen maissa kysyttävä itseltämme, voimmeko muuttaa tuotanto- ja elintapojamme siten, että onnellisuutemme ja hyvinvointimme perustuu olennaisesti pienempään energian kulutukseen kuin tänään. Myönteinen vastaus tähän on perusta tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksille niukkuuden maailmassa.

Uusikaupunki on Hinku- hankkeellaan antanut myöntävän vastauksen tähän vakavaan kysymykseen. Sitoutuminen HiiliNeutraaliksi Kunnaksi on toivon merkki lapsillemme ja heidän lapsilleen. Jokainen askel, joka valmistaa kohtaamaan niukkuuden maailman rakentavalla tavalla, on arvokas.

Ilkka Kantola
kansanedustaja (sd)