Sairaala suurten muutosten edessä

0

Vakka-Suomen aluesairaala on suurten muutosten edessä. Paineita muutokseen synnyttävät sekä aluesairaaloiden ja Tyksin yhteistoiminnan tiivistyminen että taloudelliset tosiasiat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan ns. yksi sairaala -uudistuksen. Siinä toiminnallinen ja taloudellinen vastuu potilaiden hoidoista keskitetään toimialajohtajille, jotka toimivat yhteistyössä aluesairaaloiden ylilääkärien ja johtavien hoitajien kanssa. Lisäksi nykyinen alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen johtokunta lakkautetaan ja tilalle tulee lähipalvelulautakunta. Lyhyesti sanottuna uudistuksella pyritään potilaiden sujuvampaan hoitoon ja tehokkaampaan toimintaan. Samalla paikallinen päätösvalta vähenee oleellisesti sekä sairaalassa että luottamushenkilöhallinnossa.

Taloudellisia paineita päättäjille lastasi konsultti Eero Vaissi, jonka mielestä juuri Vakka-Suomen aluesairaala aiheuttaa Uudenkaupungin suuret erikoissairaanhoidon menot. Näin siitä huolimatta, että yksikköhinnat ovat täällä halvemmat kuin Turussa. Syynä on se, että kun palveluja on tarjolla, niitä myös käytetään. Hän muistutti, että halvassakin kaupassa saa syntymään suuren laskun, kun ostaa paljon ja otti esimerkiksi Ikean.

Vaissin viesti uusikaupunkilaisille päättäjille oli todella tyly: jos sairaala yritetään säilyttää nykyisellään eikä muutoksia ryhdytä toteuttamaan, on edessä tuhon tie ja lopun alku.

Päättäjiltä vaaditaankin nyt todellista viisautta ja ripeitä toimia.