Hinku-hanke hengissä

0

Hinku-hanke oli takavuosina vahvasti esillä Uudessakaupungissa. Uusikaupunkihan oli yksi ensimmäisistä kunnista, jotka lähtivät mukaan tähän Hiilineutraali kunta -hankkeeseen ja tulokset olivat täällä lupaavia. Uusikaupunki olikin pitkään selvästi edellä asetetusta aikataulusta. Hinku-hankkeen virallinen tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Viime aikoina Hinku-hanke on kuitenkin hieman hiipunut Uudessakaupungissa. Kehitys hiilidioksidipäästöjen osalta ei ole ollut enää myönteinen, vaan päin vastoin täällä on jossain määrin jopa taannuttu tavoitteiden tavoittelussa.

Siihen on toki selviä syitä. Yksi on raskaan polttoöljyn käytön lisääntyminen kaukolämmön tuotannossa, kun volyymit ovat kasvaneet. Osansa on ollut myös soijajalostamon käyttämillä fossiilisilla polttoaineilla ja rakennuskannan ja samalla lämmitettävien tilojen kasvulla.

Sekin vaikuttaa, että yritysten kasvava toiminta tarvitsee enemmän energiaa.

Osa syistä on siten sangen ymmärrettäviä ja myös monessa mielessä myönteisiä – muuten kuin kuin ilmaston kannalta.

Erilaisille hankkeille on yleisesti tyypillistä, että alun innon jälkeen seuraa tasaantumisen vaihe. Ehkä Hinku-hankkeen osalta ollaan nyt myös tällaisessa tilanteessa. Nyt onkin uuden innostuksen ja toiminnan tehostamisen aika. Hakevoimalaitokset vaikuttavatkin jatkossa myönteisesti. Myös kaupunkilaiset voivat vaikuttaa asiaan omilla toimillaan, esimerkiksi lämmitysjärjestelmien valinnalla.