Vakavat liikenneonnettomuudet muuta maata yleisempiä

0
Vakkasuomalaisten liikennekäyttäytymisessä on parantamisen varaa.
Vakkasuomalaisten liikennekäyttäytymisessä on parantamisen varaa.

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvät kyselyt, haastattelut ja onnettomuusanalyysit ovat vakavaa luettavaa: asukaslukuun suhteutettuna seudulla tapahtuu selvästi enemmän kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin maassa keskimäärin ja nuorten onnettomuusriski on moninkertainen väestön keskiarvoon nähden.

Vakka-Suomessa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä 498 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa on menehtynyt 32 henkilöä ja loukkaantunut noin 600 henkilöä. Loukkaantuneista reilu kymmenes on ollut niin sanottuja vakavia loukkaantumisia. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä on viime vuosikymmeninä ollut selvässä laskussa, mutta kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrää ei ole kuitenkaan onnistuttu vähentämään.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien analyysien mukaan kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena lähes joka kolmannessa onnettomuudessa ja merkittävää ylinopeutta ajoi reilu kolmannes onnettomuuskuljettajista.

Lue lisää 23.10.2014 lehdestä