125 vuotta kansan asialla

0

mattiSain keskiviikkona olla mukana Finlandia-talossa järjestetyssä Mediapäivässä, joka kokosi yhteen suuren joukon suomalaisen median edustajia. Monipuolisen, mielenkiintoisen ja korkeatasoisen ohjelman lisäksi tilaisuudessa julkistettiin tuore tutkimus kotimaisen median merkityksestä.
Tuon tutkimuksen mukaan vastaajista peräti 84 prosenttia ilmoitti arvostavansa kotimaisia mediasisältöjä paljon tai erittäin paljon. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää hyvin tärkeänä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen suomalaisten mediasisältöjen tarjonta. Tärkeä tieto on myös se, että kotimaisen median merkitys korostuu kansainvälisen kriisin vallitessa.
Toisen tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät sanomalehtiä tärkeinä sekä itselleen ja paikkakunnalleen että koko demokraattiselle yhteiskunnalle. Korkeimmalle suomalaiset arvostavat sanomalehtien toiminnan paikallisten asioiden edistäjänä. Tätä tehtävää pitää erittäin tai melko merkityksellisenä peräti 80 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista. Suunnilleen yhtä moni pitää tärkeänä sanomalehtien toimintaa yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistäjänä. Sanomalehtien tuottama sisältö – joko paperilehdissä tai verkkopalveluissa julkaistava – on erittäin tai melko merkityksellistä 74 prosentille tutkimukseen vastanneista.
Tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevaa luettavaa. Samalla ne ovat varsin velvoittavia. Uudenkaupungin Sanomille paikallisten asioiden edistäminen on ollut aina keskeisen tärkeää. Se on ollut tärkeä tavoite lehdelle kohta jo 125 vuoden ajan. Lehti perustettiin vuonna 1890 edistämään tärkeitä yhteiskunnallisia ja paikallisia päämääriä. Uusikaupunkilaisille ja muille tämän alueen asukkaille merkittävien asioiden edistäminen on tänäänkin tärkeää ensi vuonna juhlavuottaan viettävälle Uudenkaupungin Sanomille.
Tuota työtä tämän kaupungin ja alueen parhaaksi tehdään Uudenkaupungin Sanomissa joka päivä. Teknisen kehityksen myötä perinteisen paperilehden rinnalle ovat tulleet sähköiset välineet viestien välittämiseen. Oleellista on kuitenkin lukijoille kerrottava monipuolinen, mielenkiintoinen ja merkittävä tieto ja muu sisältö – joko paperille painettuna tai sähköisesti siirrettynä.
Tämän toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää viisaita toimenpiteitä myös yhteiskunnalta. Ainakin neljän suurimman puolueen edustajat näyttivät Mediapäivän paneelissa Finlandia-talossa ymmärtävän erinomaisen hyvin sanomalehtien ja erityisesti myös paikallislehtien merkityksen ja tarpeet. Hyvä niin sekä maan että kansan kannalta.
Matti Jussila
Päätoimittaja