650 metrin suojaetäisyys liian pieni

0
Tämän Pöytyällä sijaitsevan tuulivoimalan napakorkeus on vain 78 metriä. Lautakunnan suositteleman laskentatavan mukaisesti tämän myllyn etäisyys tulisi olla vähintään 780 metriä lähimmästä asumuksesta.
Tämän Pöytyällä sijaitsevan tuulivoimalan napakorkeus on vain 78 metriä. Lautakunnan suositteleman laskentatavan mukaisesti tämän myllyn etäisyys tulisi olla vähintään 780 metriä lähimmästä asumuksesta.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta toteaa, että luonnosvaiheessa olevassa Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavassa käytetty, 650 metrin suojaetäisyys tuulivoima-alueen ja asutuksen välillä on liian pieni. Lautakunta viittaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoon Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta, jossa kehotetaan jatkotyössä kuntakaavoituksessa huolellisesti tarkastelemaan ihmisten elinympäristöön sekä terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia. Lautakunnan mielestä suurin osa näistä seikoista tulee huomioitua silloin kun suojaetäisyys on riittävän suuri lähimpään häiriintyvään kohteeseen.
– Tämän hetkisen tietämyksen, uusien tutkimustulosten ja kehityksen perusteella katsomme tuulivoimayleiskaavaluonnoksessa esitetyn 650 metrin etäisyyden olevan liian pieni, ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnossa todetaan.

Lue lisää 20.11.2014 lehdestä