Nuorisotyöttömyys on kasvanut

0

Viimeisen vuoden aikana nuorten työttömyys on kasvanut Uudessakaupungissa, huolimatta vuoden 2013 alussa voimaan tulleesta nuorisotakuusta.

Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotiaita tai 25-29-vuotiaita vastavalmistuneita nuoria. TE-palvelujen on tarjottava nuorelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.
Vuoden 2013 syyskuussa Uudessakaupungissa on työttömiä nuoria 59 ja nyt tämän vuoden syyskuussa heitä oli 83.

Vakka-Suomessa työtä vailla oli syyskuussa 140 nuorta, kun ilman työtä oli vuosi sitten 108 nuorta.

Työttömät nuoret odottavat nuorisotakuulta paljon, mutta usea kokee kuitenkin jäävänsä tyhjän päälle.

Nuorisotakuu takkuaa ja syitä tuntuu olevan useita. Sitä vaikeuttavat maan vaikea taloudellinen tilanne ja heikkenevä kuntatalous. Myös työ-ja elinkeinohallinnon organisaatio rukattiin uusiksi juuri, kun nuorisotakuu-järjestelmää ajettiin sisään.
Varsinais-Suomessa keskimäärin noin 75 prosenttia alle 25-vuotiaista työttömistä nuorista löytää ratkaisun kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

Se on vähän, kun nuorisotakuussa virallinen tavoite on saada 90 prosentille ratkaisu.

Uudessakaupungissa nuorisotakuun tavoite täyttyi ja hieman ylittyi vuoden 2013 syyskuussa. Tämän vuoden syyskuussa tavoite jäi kuitenkin 74 prosenttiin. Uudessakaupungissa tavoite voisi olla vieläkin huonompi ilman paikallista yhteistyötä.

Kaupungissa on tehty nuorisotakuun hengen mukaista moniammatillista yhteistyötä työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi jo vuosia.