Taistelu tuulimyllyjä vastaan jatkuu Uudessakaupungissa

0

Taistelu tuulimyllyjä vastaan jatkuu Uudessakaupungissa voimakkaana. Viimeisin osoitus tästä saatiin viime viikolla, kun Sairisten entiselle koululle kokoontui satakunta henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan luonnosvaiheessa olevasta Uudenkaupungin tuulivoimakaavasta. Paikalla oli sekä alueen vakituisia asukkaita että kesäasukkaita.

Alueelle suunnitellut tuulivoimalat saivat täydellisen tyrmäyksen tilaisuudessa. Niiden pelätään aiheuttavan ääni- ja välkeongelmia sekä maisemallista haittaa ja heikentävän sen myötä elämänlaatua alueella. Tuulivoimaloiden vaikutusalueelle jäisi myös monenlaista elinkeinotoimintaa ja kulttuurikohteita. Voimaloiden vaikutuksia eläimiin ei ole myöskään tutkittu.

Kaavaluonnoksen mukaan voimaloista olisi etäisyyttä asutukseen tai mökkeihin pienimmillään vain 600-800 metriä. Tilaisuudessa laaditussa adressissa vaaditaankin, että kaupunginvaltuuston pitäisi tuulivoimakaavan hyväksyessään tehdä selkeä päätös kahden kilometrin suoja-alueesta. Vaatimus kahden kilometrin etäisyydestä tuulivoimalaan on saanut kannatusta myös valtakunnallisesti. Adressissa pelätäänkin alueen kylien näivettyvän, kun niihin ei tuulivoimaloiden takia muuta enää uusia asukkaita.

Asukkaiden huoli on ymmärrettävää ja on hyvä, että he tuovat mielipiteensä päättäjille sekä adressien avulla että tuulivoimakaavaa koskevilla huomautuksilla, joiden jättöaika päättyy huomenna. Tuulivoiman rakentamista Uuteenkaupunkiin on tarkasteltava ehdottomasti tarkkaan harkiten ja kokonaisvaltaisesti