Vuorovedestä sähkövoimaa

0

”Ships & Ports” artikkeli Pentlandin salmeen rakennettavasta vuorovesivoimalasta herätti mielenkiintoani, koska Pentland, joka on maailman rajuimpia vuorovesialueita, tuli minulle perin tutuksi merimiesajaltani.

Pentlandin salmi sijaitsee Skotlannin koilliskärjen ja Orkney-saarten välissä. Kun nousuvesi tunkee Atlantin vesimassaa salmen läpi Pohjanmeren puolelle ja laskuvesi imee sitä takaisin, syntyy voimakas virtaus, tulvavuoksen aikana ”Outer Sound’issa, jossa laivareitti kulkee, pahimmillaan 8–9 solmun nopeudella. Se oli kova vastus s/s Ninan 1142 hv:n höyrykoneelle (tästä kirjassani Kanalin partaalta suolaisemmille vesille).

Kapeassa ”Inner Soundissa”, joka sijaitsee pääsaaren koilliskärjen ja sitä lähinnä olevan Stroma Island’in välissä, virtaus käy kovimpana, jopa 16 solmun nopeudella. Kun lisäksi salmen kalliopohja on tasaista ja sopivalla syvyydellä, on alue valittu merenpohjaan rakennettavan MeyGen vuorovesipuiston rakennuspaikaksi.

MeyGen on hankkeena mittava, täysin valmistuttuaan 269 turbiinia, yhteisteho 398 MW ja kustannusarvio 500 milj. £. Projekti kattaa sähköntarpeen 175.000 taloudelle ja vuorovesipuiston ylläpito tarvitsee 100 vakituista työntekijää. Koevaiheesta, joka sisältää neljän 1,5 MW tehoisen turbiinin asentaminen, on tehty 7,5 milj. £ urakkasopimus, siis 1,9 milj. £ voimalaa kohti (2,4 milj. euroa) ja työ on jo aloitettu. Iso-Britannian hallitus on eri lähteistä myöntänyt koko hankkeelle 31,5 milj. £ investointitukea, ja tukipaketin suuruudeksi on kaavailtu 51 milj. £.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomessa 1,5 MV tehoisen tuulivoimalan rakentamiskustannus on noin 2 milj. euroa, ja merenpohjaan pystytettynä sen hinta nousee vähintään 20 %, eli samassa hintatasossa ollaan MeyGenin vuorovesivoimaloiden kanssa. Tämän vuoden alussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 448 MW, joka kattaa 1 % Suomen sähkönkulutuksesta.

MayGenin vuorovesivoimalat ovat tuulivoimalan mallisia, mutta niiden jalusta ja turbiinin siivet ovat lyhempiä. Energialähteenä vuorovesivirtauksen tuotto on tasaisempaa kuin tuulivoimalla, koska virtaus jatkuu taukoamattomana ja sen voimakkuus vaihtelee vain vähän. Sen sijaan vuorovesivoimalan huolto on hankalampaa kuin tuulivoimalan. Koituuko merenpohjassa viuhtovista turbiineista haittaa Pentlandin salmessa uiskenteleville valaille, pyöriäisille ja sukelteleville merilinnuille, on arvailujen varassa.
MeyGen on maailman suurin käynnistetty vuorovesiprojekti. Se saattaa olla tienraivaaja muille vuorovesipuistoille. Alan insinöörien mukaan vuorovesivoiman potentiaali Iso-Britannian rannikoilla kattaa 20 % sen sähköntarpeesta.

Jaakko Varimaa
Merikapteeni