Yksinäisyys tappaa enemmän kuin ylipaino

0

matti

Suomessa on arviolta 300 000 yli 70-vuotiasta henkilöä, jotka kärsivät yksinäisyydestä usein tai jatkuvasti. Lisäksi yksinäisiä on luonnollisesti runsaasti myös muissa ikäryhmissä.

Yksinäisyys korostuu monen kohdalla joulun aikana, kun muut valmistautuvat joulun viettoon. Jouluahan pidetään perinteisesti perheen juhlana.

Yhdysvaltalaisen tuoreen tutkimuksen mukaan yksinäisyys vaikuttaa merkittävästi fyysiseen terveydentilaan. Sen on todettu kasvattavan kuolemanriskiä jopa enemmän kuin ylipaino.

Tämä kaikki on saanut helsinkiläisen kansalaisjärjestön HelsinkiMission ottamaan tämänvuotisen joulukampanjansa kohteeksi yksinäisyyden ongelman. Kampanjalla halutaan herättää kansa muistamaan yksinäisiä vanhuksia, joita löytyy varmasti jokaisen lähipiiristä. Yksin joulua viettäviä sukulaisia, tuttavia tai naapureita voi muistaa vierailulla tai puhelinsoitolla.

Järjestön mielestä Suomessa ei ole tähän mennessä kiinnitetty riittävästi huomiota yksinäisyyden haittavaikutuksiin. Järjestön kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund korostaa, että Suomessa on vasta alettu ymmärtää yksinäisyyden vakavat ja todella moninaiset vaikutukset sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Yksinäisyys vaikuttaa hänen mukaansa muun muassa sydän- ja verenkiertoelinten toimintaan, vastustuskykyyn ja hermojärjestelmään, mikä altistaa yksinäisen lukuisille sairauksille. Kyseessä onkin äärimmäisen vakava inhimillistä kärsimystä aiheuttava asia. Lisäksi se on taloudellisia kustannuksia aiheuttava yhteiskunnallinen ongelma.

Ihmisten yksinäisyys ei ole vain helsinkiläisten ongelma, vaikka tämäntapaiset ongelmat toki kärjistyvät helposti isoissa kaupungeissa. Yksinäisiä ihmisiä on kuitenkin myös pikkukaupungissa ja maaseudulla. HelsinkiMission joulukampanja antaakin ajattelemisen aihetta myös Uudessakaupungissa ja muualla Vakka-Suomessa. Myös täällä on varmasti runsaasti ihmisiä, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi. Ja täälläkin tilanne kärjistyy joulun aikana.

Lohdullista tässä asiassa on se, että jokainen voi tehdä jotain asian auttamiseksi. Jokainen voi soittaa yksinäiselle sukulaiselle, tuttavalle tai naapurille tai käydä vierailulla hänen luonaan. Se vaatii tietenkin vähän vaivannäköä, mutta sittenkin aika vähän. Enemmän on kuitenkin kyse huomaamisesta ja toimeen tarttumisesta.

Matti Jussila
Päätoimittaja