Kalankasvatus kasvaa

0

Kalankasvatusta pyritään kasvattamaan Suomessa voimallisesti. Valtioneuvoston äskettäin hyväksymän vesiviljelystrategian mukaan kalankasvatuksen tuotannon kokonaismäärä nousee nykyisestä 12 miljoonasta kilosta yli 20 miljoonaan kiloon vuoteen 2022 mennessä. Määrä siis miltei kaksinkertaistuu ja sen rahallinen arvo ylittää jo 100 miljoonaa euroa.

Kalankasvatus merialueilla käynnistyi aikanaan Kustavissa ja toiminta on ollut ja on Vakka-Suomen vesillä varsin voimallista. Tuore vesiviljelystrategia onkin siksi täkäläisittäin todella tärkeä. Vakka-Suomessa on pyrittävä jatkossakin pysymään mukana kehityksessä. Se on tärkeää, sillä myös Suomessa kalan kulutus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja elintarvikekalan kokonaismarkkinat ovat nyt noin 80 miljoonaa kiloa. Kotimaisen kalan osuus siitä on valitettavasti vähentynyt merkittävästi.
Tilanteen korjaamiseen on kuitenkin hyviä edellytyksiä, sillä terveellisen kalan kulutus kasvaa jatkuvasti. Lisäksi kotimaisuus ja lähiruoka ovat tärkeitä valtteja, kun kuluttajat tekevät valintojaan.

Kalankasvatuksella on ollut perinteisesti huono maine ympäristön kannalta. Tässäkin suhteessa tilanne on kuitenkin muuttunut täysin. Tutkimusten mukaan kalankasvatuksen kuormitus vesistöihin on vähentynyt 1990-luvun alusta peräti 70 prosenttia.
Kalankasvatuksen kasvua kahlinneita tekijöitä ovat tähän mennessä olleet lupakäytännön hitaus sekä eri viranomaisten välisen yhteistyön puute. Näihin luvataan tuoreessa strategiassa parannus. Hyvä niin.