Tuulivoimaloita vastustetaan voimallisesti

0

Tuulivoimaloita vastustetaan Vakka-Suomessa voimallisesti. Vahvinta vastustus on tällä hetkellä Kalannissa ja Pyhärannassa.

Pyhärannassa peräti 757 henkilöä allekirjoitti aloitteen tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä koskevasta neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä. Määrä on todella suuri, sillä se merkitsee, että miltei puolet äänioikeutetuista pyhärantalaisista allekirjoitti aloitteen. Aloitteessa vaaditaan, että asukkaiden terveyden turvaamiseksi Pyhärannassa otetaan käyttöön kahden kilometrin minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille. Suojaetäisyyttä on ehdottanut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö.

Aloite menee Pyhärannan kunnanhallituksen käsittelyyn jo ensi maanantaina ja kunnanvaltuusto saa sen päätettäväkseen viikkoa myöhemmin. Kunnanjohtaja Pauliina Sarilon mukaan kahden kilometrin suojaetäisyys merkitsisi sitä, että Pyhärantaan ei rakennettaisi tuulivoimaloita.

Kalannissa puolestaan kaikkiaan 836 kansalaista allekirjoitti huomautuksen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta. Lisäksi kaupunki sai yli 300 henkilökohtaista huomautusta, joista osa tuli tosin muualta kuin Kalannista. Myös huomautuksissa puututaan erityisen paljon tuulivoimaloiden suojaetäisyyteen.

Tuulivoimalat  ovat antaneet aidolle kansalaisaktiivisuudelle uutta tuulta. On hyvä, että kuntalaiset kiinnostuvat itseään ja ympäristöään koskevista asioista ja haluavat myös vaikuttaa niihin. Toivottavasti päättäjät ottavat tämän kansalaisten viestin vakavasti.