Kantatien kehno kunto vaarantaa liikenneturvallisuuden

0

Laitilan ja Uudenkaupungin välinen tie on päässyt kelvottoman huonoon kuntoon. Kuopat ja urat aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita autoilijoille. Tie on niin työmatkaa ajavien yksityisautoilijoiden kuin teollisten yritysten kuljetuksia hoitavan raskaan liikenteenkin ahkerassa käytössä.

Kantatie 43:n Laitilan ja Euran välinen osuus kunnostettiin puolisentoista vuotta sitten. Päällystyöt tehtiin viime hetkellä, sillä kapealla ja huonokuntoisella tiellä sattui runsaasti onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita.  Erityisen vaikea tie oli rekka-autoille ja muulle raskaalle liikenteelle. Talven jälkeen jo ennestään huonokuntoinen tie muuttuu entistäkin vaarallisemmaksi.

Nyt on viimeinen hetki saada uutta pintaa myös Laitilan ja Uudenkaupungin väliselle tieosuudelle. Uusikaupunki  on jo kirjelmöinyt asiasta viranomaisia, mikä toivon mukaan vauhdittaa kunnostamistoimia.

Tieyhteys on tärkeä myös Laitilalle. Kaupungit eivät ole löytäneet kuntaliitosneuvotteluissa yhteistä suuntaa, mutta kantatien parantamisen tarpeesta molemmat ovat yhtä mieltä. Kantatiestä uhkaa tulla este yhteydenpidolle, jos sitä ei saada kuntoon. Kuntalaiset sukkuloivat kaupunkien välillä tiiviisti niin työn, terveyspalvelujen, harrastusten kuin ostosreissujenkin takia.

Vastaava insinööri Jukka Heikkilä Ely-keskuksesta pitää melko varmana, että asvaltointi toteutettaisiin ensi kesänä. (US12.2.) Siihen asti autoilijoilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Esimerkiksi turhia ohituksia pitää välttää.