Lippulaiva

0

Uudenkaupungin Sanomien silloin uudessa lehtitalossa järjestettiin joskus 1980-luvulla avoimien ovien päivä. Taloon kävi lauantaipäivän kuluessa tutustumassa runsain joukoin väkeä. Heille esiteltiin toimitusta, konttoria, latomoa ja kirjapainoa, jossa voi seurata taiteilija Olavi Juutilaisen maalauksesta tehdyn julisteen painamista. Jokainen sai sellaisen myös mukaansa.

Yksi taloon tutustuneista kiitti lähtiessään kauniisti mahdollisuudesta tutustua lehtitaloon ja sanoi, että Uudenkaupungin Sanomat on tämän alueen lippulaiva. Se jäi erityisesti mieleen ja palautui ajatuksiin nyt, kun Uudenkaupungin Sanomat viettää 125-vuotisjuhlavuottaan. Miksi se mieleen jäi? Ehkä ennen kaikkea siksi, että se tuntui kovin hyvältä ja mieltä lämmittävältä ilmaisulta.

Lippulaivallahan tarkoitetaan merenkulussa yleensä kunkin varustamon suurinta tai muuten huomattavinta alusta. Usein siis sellaista laivaa, joka näyttää suuntaa kehitykselle.

Uudenkaupungin ja koko tämän alueen lippulaivana toimiminen on kuulunut Uudenkaupungin Sanomien tehtäviin ja toimintaan alusta alkaen. Jo vuonna 1897 lehden silloinen päätoimittaja V.A. Marjanen määritteli lehden tehtävän näin:

”Sillä ei siinä kyllin, että kerrotaan uutiset ja muut tapahtumat, vaan on sanomalehden nykyään asetuttava kaikkien nykyajan rientojen etupäähän ja oltava henkisten sekä aineellisten pyrintöjen tienraivaajana.”

Mikään ei ole tältä osin muuttunut runsaassa sadassa vuodessa. Ei vaikka maailma on muuten muuttunut mahdottoman paljon ja tiedonvälityskin on kokenut melkoisen myllerryksen monenlaisten uusien välineiden myötä. Paikallisen lehden tehtävä on edelleenkin kertoa uutiset ja tapahtumat tarkasti. Sen lisäksi lehden on oltava henkisten ja aineellisten pyrintöjen tienraivaajana tässä ajassa.

Se sanotaan miltei sata vuotta V.A. Marjasen jälkeen hyväksytyssä Uudenkaupungin Sanomien periaateohjelmassa tällä tavalla:

”Uudenkaupungin Sanomien erikoistehtävänä on toimia pienoismaakuntansa puolestapuhujana ja tulkkina, Vakka-Suomen henkisten ja aineellisten pyrkimysten edistäjänä. Uudenkaupungin Sanomien sisältö on vapaata poliittisesta, taloudellisesta tai muusta ulkopuolisesta painostuksesta.”

Uudenkaupungin Sanomat haluaa siis edelleen olla tämän alueen lippulaiva. Se on puolueellinen vain yhdessä asiassa. Se on kaiken sen kannalla ja puolella, mikä edistää Uudenkaupungin, koko tämän alueen ja sen asukkaiden hyvää.

Matti Jussila
Päätoimittaja, emeritus