Vapaaehtoistyö vaatii sitoumista ja auttamishalua

0

Kolmannen sektotorin tekijöille on tarvetta ja kysyntää, kun kunnat miettivät miten selvitä tehtävistä entistä tiukemmissa taloudellisissa olosuhteissa.

Palokuntatoiminta on edelläkävijöitä vapaaehtoistoiminnassa. Sen kansantaloudellinen arvo on koko Suomessa merkittävä, noin 80 miljoonaa euroa.

Sopimuspalokunnat hoitavat pelastustehtäviä 24 tuntia vuorokaudessa 365 päivää vuodessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan niillä on suuri huoli tulevaisuudesta: saadaanko nuoret innostumaan harrastuksesta, jossa tarvitaan paitsi sataprosenttista sitoutumista myös auttamishalua ja kovaa fyysistä kuntoa.

Kolmannen sektorin toiminnasta on kysymys myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaveritoiminnassa (US 31.1.) Uudessakaupungissa alkaa keväällä kurssi, jossa koulutetaan aikuisia kavereiksi ja tukihenkilöiksi 6–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

On monenlaisia elämäntilanteita, jossa perheen ulkopuolisen aikuisen apu helpottaa arjen sujumista. Kaikilla ei ole isovanhempia tai muita sukulaisia lähellä.

Kaveritoiminnassa kysymys on ennaltaehkäisystä, josta hyötyvät kaikki. Lapsi saa läsnäolevan lähimmäisen,  isät ja äidit tukea vanhemmuuteensa ja yhteiskunta voittaa säästyvinä kuluina lastensuojelussa.

Kaverina oleminen ei edellytä erityistä tutkintoa tai koulutusta. Riittää, että on luotettava ihminen, jolla on kykyä kuunnella ja halua jakaa arkea lasten ja nuorten kanssa.

Nuorten parissa tehtävällä  järjestötoiminnalla ei yksinään ratkaista syrjäytymisen ongelmia, mutta ilman niitä lastensuojelun paineet olisivat kestämättömiä.