Arjen sankarit Minna Canthin jalanjäljissä

0

Tänään 19. maaliskuuta liput liehuvat Minna Canthin (1844–1897) kunniaksi. Kuka oli tämä kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on saanut toistaiseksi ainoana naisena Suomessa oman liputuspäivänsä?

Seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja oli eräänlainen arjen sankari. Hän toimi paitsi kirjailijana myös kauppiaana ja toimittajana, muun muassa paikallislehtien avustajana. Canthia voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena sanomalehtinaisena.

Viime vuonna Canthista elämäkerran julkaisseen Minna Maijalan mukaan hänen julkisuuskuvaansa on leimannut liiaksi naisasianaisen rooli. Hän edisti toki naisten asemaa ja koulutusmahdollisuuksia, mutta tarttui myös moniin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Häntä pidettiin omana aikanaan radikaalina hahmona, jolla oli rohkeutta kertoa mielipiteensä, vaikka ne olisivat olleet vastoin vallalla olevia asenteita.

Voimanaisen syntymästä on vierähtänyt 171 vuotta, ja monet Canthin esiin nostamista ongelmista ovat menneet parempaan suuntaan. Naiset ovat vahvasti  mukana työelämässä ja politiikassa. Tasa-arvo ei ole silti itsestään selvyys. Sukupuolten välillä on edelleen palkkaeroja, perhevapaat eivät jakaudu tasaisesti vanhempien kesken ja naiset ovat vähemmistönä yritysten johtopaikoilla.

Viime eduskuntavaaleissa naisia tuli valituksi Arkadianmäelle enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 200 edustajasta 86 oli naisia. Kevään vaaleissa naisten osuus ehdokkaista on kasvanut viime vaaleihin verrattuna.

Ehdokkaan sukupuoli ei ole vaaleissa kuitenkaan olennaisinta, vaan hänen ajamansa asiat. Minnacantheja – tasa-arvoa ja yhteiskunnan vähäosaisia puolustavia naisia ja miehiä – tarvitaan edelleen niin eduskunnassa kuin muuallakin yhteiskunnassa.