Liikenteeseen lisää turvallisuutta

0

Vakka-Suomessa kootaan parhaillaan uutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Se tulee sisältämään myös runsaasti toimenpide-ehdotuksia liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi alueella. Tosin toimenpiteiden toteutus on aina maksajan eli keskusta-alueilla kunnan ja haja-asutusalueilla Ely-keskuksen käsissä.

Kunnat ovat saaneet tukea suunnitelmaan myös Ely-keskukselta. Suunnitelmaa koostaa konsulttiyritys, mutta alueen asukkaat ovat saaneet sanoa sanansa liikenteen kiperistä kohdista, jotka asukkaat kokevat ongelmalliseksi. Kysely toteutettiin viime syksyllä, samoin suunnitelmaan pyydettiin eri tahojen ja viranomaisten lausuntoja. Ohjausryhmä käsittelee suunnitelmaa ensi viikolla ja sitten se lähtee kuntiin lausunnoille. Jokaisella kunnalla on siis mahdollisuus muuttaa kärkilistaansa mieleiseksi.

Uudessakaupungissa kärkihankkeita toimenpide-esityksissä on yhdeksän, niistä tärkeimmäksi koetaan Alisenkadun yksisuuntaisuuden jatkaminen. Jatkoa esitetään korttelille Rauhankatu–Pohjoistullikatu. Kaupungilla on hankkeesta jo valmiit suunnitelmat vuodelta 2009. Nyt puuttuvat vain enää rahat.

Suunnitelma sisältää useita ehdotuksia stop-merkkien lisäämisistä, suojateiden korotuksista ja nopeusrajoitusten alentamisesta. Mm. Uudenkaupungin keskustan ruutukaava-alueelle esitetään 30 km/h nopeusrajoitusta. Keskustan tasa-arvoiset risteykset ovat jo vuosia laskeneet itsestään autojen nopeuksia, sillä useimmissa risteyksissä näkyvyys on suppea.

On kaikkien etu, että liikenneturvallisuutta parannetaan.