Tärkeä, vaikea suomen kieli

0

Vakka-Suomeen maahanmuuttajat tulevat pääasiassa työn tai puolison vuoksi. Valtaosa työperusteisesti saapuvista maahanmuuttajista työskentelee sesonkiluontoisesti vihannes- ja maataloustöissä. Vuonna 2013 tilastokeskuksen mukaan Vakka-Suomessa oli ulkomaalaisia yhteensä 535. Heistä Uudessakaupungissa oli 170 ja Laitilassa 241.

Vakka-Suomen kunnat ovat yhdessä laatineet seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2015-2017. Kotouttamisohjelmat ovat lakisääteisiä ja ne ovat pakolais-ja maahanmuuttopolitiikan kannalta keskeinen ohjelma-asiakirja. Se sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisesta.

Ohjelma tähtää myös maahanmuuttajien työllistämiseen ja heidän osaamisensa hyödyntämiseen kehittämällä monialaista yhteistyötä.

Asiakkaan kannalta tärkein asia kotouttamisen onnistumisessa on mahdollisimman nopeasti aloitettu suomen kielen opiskelu ja kotouttaminen koulutuksessa. Kielitaidon kehittämisen lisäksi maahanmuuttaja saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä, ammatista ja työelämän vaatimuksista.

Työllistyminen on maahanmuuttajalle usein kielitaidon puutteen vuoksi pitkän tien takana.

Uudessakaupungissa on toiminut vuodesta 2012 lähtien Kansainvälinen olohuone, joka on kokoontunut kerran kuukaudessa. Kansainvälinen olohuone on monelle maahanmuuttajalle henkireikä, jossa voi keskustella omasta elämäntilanteesta muiden maahanmuuttajien kanssa. Toiminnan vakiinnuttamiseksi on kaavailtu omaa yhdistystä, joka on erinomainen ajatus.