Työllisyyden parantaminen on vaalien ykkösasia

0

Näinä aikoina Suomen turuilla ja toreilla liikkuu viisaita miehiä ja naisia, joilla on monenlaisia ratkaisuja Suomen julkisen talouden parantamiseksi .

Keinot toteuttamiseen vaihtelevat. Toiset puhuvat leikkauksista ja verotuksesta, toiset elvyttämisestä ja aika monien ehdokkaiden mielestä Suomen tulevaisuus on pk-yrittäjien käsissä.

Kaikki ehdokkaat ja puolueet ovat tasan tarkkaan samaa mieltä siitä, että työllisyyttä on parannettava. Kansalaisille talouden ongelmat avautuvat outona yhtälönä: samaan aikaan kun  monet nuoret ja keski-ikäiset ovat töitä vailla, poliitikot puhuvat eläkeiän nostamisen merkityksestä valtion talouden tasapainottamisessa.

Helmikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 prosenttia. Vakka-Suomen kunnissa luvut ovat alle tämän luvun: Uudessakaupungissa työttömyysaste oli helmikuun lopulla reilu 10 prosenttia eli sama kuin tammikuussa ja vuosi sitten. Laitilassa työttömyys aste on 7,3, mikä luku on Varsinais-Suomen alhaisin.

Tilanne Vakka-Suomessa ei ole pahin mahdollinen, mutta se ei tarkoita, että täällä voitaisiin olla tyytyväisiä. Näinä aikoina julkistetaan paljon selvityksiä, mitä pitäisi tehdä toisin. Äskettäin julkistetuissa Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja SAK:n tutkimuksissa selvisi, että paljon esillä olleita työelämän joustoja vierastetaan edelleen vankasti.

Työttömien mahdollisuutta ottaa lyhytaikaistakin työtä ilman pelkoa tulojen menettämisestä pitää parantaa. Kun ammattitaitoaan voi pitää yllä lyhytaikaisilla töillä, myös pysyvä työllistyminen on todennäköisempää.