Yhä useampi kauppalaiva liehuttaa Suomen lippua

0

Moni suomalainen varustamo vaihtaa ulosliputtamansa laivan Suomen lipun alle tai nostaa uudisranteensa salkoon Suomen lipun. Muutos tapahtuu viime hetkellä, sillä Suomen kappalaivarekisterissä on enää 122 yli 500 br.reg. tonnin vetoista ulkomaanliikenteen kauppalaivaa. Se on surkean vähän maalle, joka on käytännössä saari ja jonka ulkomaankaupasta lähes 90 % kulkee meritse. Suomen huoltovarmuus on vaarassa, kun kuljetukset siirtyvät ulkomaalaisille varustamoille, satoja työpaikkoja on kadonnut ja verotuloja on valunut ulosliputuksen kautta mukavuuslippumaihin.

Paluu siniristilippuun johtuu uudistetun tonnistoveron ja ulkomaalaiset merimiehet sallivan sekamiehityksen hyväksymisestä. Kauan potkittiin tutkainta vastaan, sillä Suomi on viimeinen Euroopan maa, jossa saatiin sopu sekamiehityksen käytöstä. Siitäkin on pitänyt neuvotella varustamokohtaisesti, ja vasta viime vuodesta alkaen Suomen sekamiehityssääntö vastaa eurooppalaista käytäntöä. Se takaa ulkomaalaisille merimiehille ILO:n vähimmäisnormit hivenen ylittävän palkka- ja lomaedun, ja vuorotteluvapaa annetaan lomapalkkana tai lyhyillä linjoilla 2–1 vuorotteluna.

Uudistettu tonnistovero hyväksyttiin vuonna 2012. Vero määräytyy aluksen nettovetoisuuden perusteella.
Uudistuksilla on suotuisia seurauksia. Finnlines siirsi Suomen linjaliikenteessä olevat laivansa Suomen lipun alle, mm. tammikuussa ostamansa ro-ro aluksen, uudelta nimeltään Finnmerchant, ja ilmoitti kahdesta uudesta hankinnasta, jotka tulevat Suomen lipun alle. Hieno teko italialaiselta Grimaldi-varustamolta, joka omistaa 51 % Finnlinesin osakkeista.
Meriauran Hollannista tilaamat kaksi 4 700 tonnin kuivarahtilaivaa tulevat Suomen lipun alle, vahinko vaan, että tilausta ei saatu Suomen telakoille.

Bore siirtää kaksi Hollantiin rekisteröityä ro-ro laivaansa Suomen lipun alle, mutta joutuu myymään kuusi sopimusliikenteen luukkulaivaansa, joihin rikkipuhdistajan asentaminen ei ole mahdollista. Moni muukin pienvarustamo on samassa tilanteessa.
Viime vuonna ESL Shipping osti aiemmin yhdessä ruotsalaisvarustamon kanssa omistamansa 21.353 dwt:n kuivarahtialuksen. Laiva sai nimekseen Kallio ja peräänsä Suomen lipun.

Rohkaisevaa sinänsä on myös Lundqvist Rederierna’n tilaus neljästä 104.000 dwt tankkilaivasta, joista kaksi on jo luovutettu. Harmi vaan, että tilaus meni Japaniin ja laivat rekisteröidään mukavuuslippumaahan.
Jaakko Varimaa
merikapteeni