Vakka-Suomen sairaalan rooli muuttuu

0

Vakka-Suomen sairaalan rooli muuttuu vahvasti nykyisestä, mikäli sairaanhoitopiirin kehittämishanke saa Uudenkaupungin päättäjien hyväksynnän. Leikkauksia tehdään jatkossa merkittävästi vähemmän, ja Vakka-Suomen sairaalan toiminnassa painottuu kuntouttava toiminta.

Muutokset eivät tule täytenä yllätyksenä. On kulunut vain reilu vuosi siitä, kun Vakka-Suomesta lähti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille yli 5000 nimen kansalaisadressi, joka vastusti leikkausten keskittämistä Turkuun.

Silloin kansalaisliike sai aikaan torjuntavoiton, mutta nyt samanlaista liikehdintää asian ympärillä ei ole ollut. Se ei silti välttämättä tarkoita, että kehitys on hiljaisesti hyväksytty. Kysymys on enemmänkin siitä, että päättäjät odottavat, mikä on kehittämishankkeen tarkempi sisältö ja kustannusvaikutukset. Mallia haetaan Loimaalta, jossa muutoksia on suunniteltu jo vuoden verran.

Uusiin toimintatapoihin ajaa vuoden alussa voimaan tullut päivystysasetus. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta haetaan myös suunnitelmassa, jossa sairaalan kirurginen ja sisätautien osasto muutetaan osaksi terveyskeskusta. Näin sairaalan henkilökunta siirtyisi ehkä kaupungin palvelukseen.

Muutokset on tarkoitus toteuttaa nopeasti niin, että uusi toimintatapa olisi käytössä jo lokakuussa. Lopullisessa päätöksenteossa pitää ottaa huomioon myös muut Vakka-Suomen kunnat.

Kuntalaisten kannalta olennaista on, että uudistus ei heikennä palveluja eikä potilasturvallisuutta.
Vakka-Suomen sairaalassa on toimivat tilat ja ammattitaitoinen henkilöstö. Päättäjien on pidettävä huolta siitä, että muutokset eivät merkitse kuoliniskua sairaalalle, vaan pitävät sen hengissä. Tämä tarkoittaa, että suunnitelmat sairaalan erikoistumisesta muun muassa tiettyihin kirurgian osa-alueisiin eivät jää pelkiksi lupauksiksi.