Magneettikuvausta rekan perävaunussa

0

Sote-asioissa tapahtuu muutoksia Uudessakaupungissa jo ennen kuin maan uusi hallitus pääsee isoihin rakenteellisiin ratkaisuihin käsiksi. Erikoissairaanhoitoa koskevissa muutoksissa kysymys on niin kaupungin kuin sairaanhoitopiirinkin intresseistä. Lähisairaala-hankkeen tavoitteena on rajusti kasvaneiden kustannusten saaminen kuriin. Joitakin palveluja menetetään Turkuun, toiset palvelut taas monipuolistuvat.

Esimerkiksi ortopedisiä leikkauksia ei tehdä täällä enää tämän kuun alusta alkaen. Vakka-Suomessa ei olla onneksi pelkästään menettäjiä, sillä tämän vuoden alusta sairaala on saanut magneettikuvauspalvelun. Maallikosta voi tuntua hieman oudolta, että laitteisto sijaitsee rekan perävaunussa, mutta asiakkaan kannalta ei ole merkitystä, missä kuvantaminen tapahtuu. Olennaista on, että homma toimii ja että palvelu on lähellä ja helposti saavutettavissa.

Plussaa on myös, että Vakka-Suomen sairaalan toinen radiologin virka on saatu täytettyä ja että sairaala saanee vihdoin kauan haaveilemansa tietokonetomografialaitteiston. Sen avulla saadaan tarkka kuva tutkittavasta kohteesta.

Yksi terveydenhuollon kompastuskiviä on tällä hetkellä perusterveydenhuolto, jossa ongelmana on henkilöstövaje. Työterveyshuolto esittääkin terveyslautakunnalle lääkäriresurssien kasvattamista.

Henkilökuntaa on tällä hetkellä niin vähän, että potilasjonot kasvavat ja hoitajat ja lääkärit uupuvat liiallisen työmäärän takia. Uusia lääkäreitä lähteneiden tilalle ei saada, kun työolosuhteet eivät ole kunnossa. Liika säästäminen voi koitua kalliiksi niin kaupungille kuin sen asukkaillekin.