Kustavi vahvasti esillä

0

Volter Kilpi, vuosisadan vaihteen romantikko ja Saaristosarjan mestari, on myöhään saanut sitä tunnustusta, jota hän elinaikanaan odotti. Tunnusta kirjailija on nyt saanut vuodesta 1999 saakka Kustavissa järjestetyillä Kilvelle omistetulla kirjallisuusviikolla. Sunnuntaina päättyneellä viikolla teemana oli Elon aamukansa – lapset kaunokirjallisena aiheena.

Volter Kilven pääteostaan Alastalon salissa on usein pidetty kaikkien aikojen parhaana suomalaisena romaanina. Vuoden 1992 syksyllä Helsingin Sanomien järjestämässä kilpailussa se valittiin sellaiseksi puolivirallisesti.

Volter Kilven romaanin Alastalon salissa tapahtuma-aika on vain kuusi tuntia ja tapahtumapaikkana noin viisikymmentä neliömetriä suuri sali. Ulkoisten tapahtumien vähyydestä huolimatta lukijalle avautuu jopa koko elämä. Kilven omaperäinen kieli ja uusi rakenne olivat realismiin tottuneelle yleisölle romaanin ilmestyessä 1933 vaikeita asioita. Kriitikot sen sijaan ovat arvostaneet Kilven mestariteosta.

Tänä vuonna, lokakuun alussa järjestettävillä Turun Kirjamessuilla on kotimaisena teemana Kustavi yhdessä Saamenmaan kanssa. Kustavin teemakuntakokonaisuudesta vastaavat Kustavin kirjallisuusyhdistys ja Kustavin kunta. Kustavin kulttuuri on vahvasti esillä.

Kustavin kulttuurielämä on monivivahteista. Tänä kesänä siitä on ollut todisteena mm. niin Volter Kilpi-viikko kuin koko heinäkuun kestänyt saariston sirkusfestivaali.