Palotarkastus omiin käsiin

0

Varsinais-Suomen pelastuslaitos pyytää kesän ja syksyn aikana pientalojen kiinteistönomistajia tekemään omatoimisesti suppean palotarkastuksen lomakkeella. Pelastuslaitos tavoittelee toiminnalla korkeampaa turvallisuustasoa koko Varsinais-Suomen alueelle. Tänä vuonna valvonta kohdistuu mm. Uudenkaupungin alueelle. Valvonta-alue kattaa tänä vuonna noin 9 000 pientaloa.

Tulipaloissa on kuollut maassamme 43 henkilöä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 49. Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Tilastojen mukaan kuolemaan johtaneista tulipaloista suurin osa tapahtuu omakotitaloissa.

Omavalvonta toimii siten, että pelastuslaitos lähettää massapostituksena kiinteistöille omavalvontalomakkeen vastauskuorineen ja ohjeistusmateriaaleineen. Ohjeistusmateriaali sisältää asuinrakennusten paloturvallisuusoppaan, joka on kattava läpileikkaus kodin turvallisuuden parantamisesta. Omavalvontalomakkeen saatekirjeessä on mukana ohjeet myös sähköiseen palauttamiseen. Pientaloille suunnattu omatoiminen palotarkastus lähti nyt käyntiin jo kolmatta kertaa. Viime vuonna lomakkeiden palautusprosentti oli korkea: yli 90 prosenttia.

Omavalvonnan toteuttamissuunnitelma on laadittu koko maakunnan alueella 10 vuoden jaksolle. Maakunnan alueella jokainen pientalo tulee saamaan pelastuslaitokselta omavalvontalomalomakkeen kerran kymmenessä vuodessa.

Jokainen uusikaupunkilainen pientalon omistaja joutuu nyt omavalvonnan myötä väkisinkin paneutumaan talonsa paloturvallisuuteen.