Jätekuormaa syytä vähentää

0

Biojäte. Energiajäte. Sekajäte. Kartongit. Lasit. Metalli. Keräyspaperi. Muovi.

Jätteiden luokittelu  kuulostaa helpolta, mutta sitä se ei useinkaan ole. Kerrostalojen taloyhtiöiden pihoilla riittää puheenaiheita, kun roskat ovat eksyneet väärään paikkaan.
Kierrättämisestä ja jätteiden lajittelusta puhutaan paljon, mutta asia ei ole suinkaan niin hyvin hanskassa kuin valistuksen määrästä voisi päätellä. Kierrättämisen esteinä on paitsi piittaamattomuus myös tietämättömyys. Esimerkiksi pakkausmateriaaleja ja muita kotitalouden jätteitä on nykyään niin monenlaisia, että jätteiden eksyminen väärään paikkaan on inhimillistä. Silti fakta on, että yksikin ihminen voi helposti pilata muiden hienosti lajitteleman jätemateriaalin.

Vaikea on myös ymmärtää ihmisiä, jotka jättävät vaikkapa rakennusjätettä ja vanhoja huonekaluja ja kotitalouskoneita sekajätepisteisiin.

Toki jäteasioissa on myös edistytty. Esimerkiksi kotitalouksien ruokajäte on vähentynyt kompostoinnin yleistyttyä. Omakotialueilla biojätteen keräämistä voi kokeilla myös yhteistyössä.

Uudessakaupungissa kartoitettiin äskettäin kuntalaisten mielipiteitä jäteasioista (US 15.8. ) Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset jäteastiat tulisi säilyttää. Mahdollista on, että vanhanaikaiset sekajäteastiat jäisivät kokonaan pois kaupungin jäteasemilta. Pohdittavaa on myös siinä, onko hyötyjätepisteitä riittävästi ja onko niiden sijoittelu toimiva. Päädyttiinpä sitten millaiseen ratkaisuun tahansa, ainakin jonkinlaiselle selkeälle jäteoppaalle olisi varmasti tilausta.