Onnellisuus ei ole iästä kiinni

0

Väestön ikääntymisestä on puhuttu viime vuosina syyllistävään sävyyn ikään kuin vanheneminen olisi yhteiskunnalle vain iso taloudellinen ongelma. Harvoin kerrotaan, että suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. He ovat aktiivisesti mukana yhteiskunnan arjessa muun muassa eri järjestöjen toiminnassa.

Samalla kun seniorit auttavat muita he pitävät huolta myös omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Hyväkuntoiset eläkeläiset tekevät vapaaehtoistyötä, jolla on paitsi henkistä myös taloudellista merkitystä. Monissa lapsiperheissä isovanhemmat ovat korvaamaton apu: he kuljettavat harrastuksiin ja rientävät sairaan lapsen seuraksi, kun vanhemmat ovat töissä.

Kalannissa vietettiin viime perjantaina Eläkeliiton Kalannin yhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Puheenjohtaja Eeva Kuuskoski muistutti, että säästöpäätöksiä tehtäessä maan hallituksen pitää olla oikeudenmukainen. Suunnitellut tukien leikkaukset asumistukeen ja lääke- ja terveydenhuoltomaksuihin vaikeuttaisivat monen pienituloisen arkea merkittävästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti viime vuoden lopussa Suomalaisten hyvinvointi -raportin. Sen mukaan yksinäisyys ja ongelmat terveyspalvelujen ja kotiavun saannissa ovat suurin uhka hyvinvoinnille, mutta valtaosa ikääntyneistä koki olevansa tyytyväisiä terveyteensä ja elämänlaatuunsa.

Eläkeläiset ovat hyvin moninainen joukko, mikä usein unohdetaan julkisessa keskustelussa. Enemmän pitäisi tuoda esille ikääntymisen iloa: tutkimuksissakin on todistettu, että ikäihmiset kokevatkin olevansa onnellisempia kuin muut ikäryhmät.