Sekajäteastiat mahdollisesti pois kaupungin jäteasemilta

0

Jäteasemien väärinkäytöllä on seurauksia. Tällä hetkellä selvityksen alla on se, säilyvätkö kaupungin sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen keräysastiat kaupungin vastuulla, vai siirretäänkö jätteenkeräämisen hoitaminen kiinteistönomistajalle.

jate3

Konkreettiset jäteasemat säilyisivät paikoillaan, ja niissä kerättäisiin vain tuottajavastuun alainen jäte, kuten kartonki, lasi ja metalli. Sekajätettä ja polttokelpoista jätettä ei enää voisi tuoda jäteasemalle.

– Käytännössä se tarkoittaa pönttöä portinpieleen. Kiinteistönomistaja sopii keräyksestä suoraan yksityisen huoltofirman kanssa, sanoo Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari.

Valonia teki kaupungille laajan tutkimuksen mahdollisista jätteen keräyksen muutoksista. Kaupunki puolestaan teetti kaupunkilaisille kyselyn, jossa kartoitettiin muun muassa mielipidettä siitä, tulisiko jäteastiat säilyttää entisellään.

– Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että astiat täytyy säilyttää. Halusimme ensin kysyä kaupunkilaisten mielipidettä, ja tehdä päätöksen vasta sitten. Taivassalo lopetti keräämisen rysäyttämällä. Siitä on ollut seurauksia, ja esimerkiksi metsässä on ollut paljon jätettä.

Työryhmä punnitsee eri vaihtoehtoja ja laatii tehtyjen tutkimusten ja kyselyiden pohjalta esityksen, joka käsitellään kaupunginhallituksessa syksyllä.

Lue lisää lauantain 15.8.2015 lehdestä.