Loki ja solmu

0

Maallikko saattaa olla ymmällään, kun kuullee himopurjehtijan kehaisevan, että veneen loki näytti viittä solmua. Mikä ihmeen loki ja solmu?

Loki periytyy englannin kielen sanasta ”log”, joka tarkoittaa puuta tai lautaa. Pitkään, ohueen köyteen kiinnitetty kolmionmuotoinen laudanpala, (log), oli ensimmäinen laite, jolla voitiin melko tarkkaan mitata purjealuksen nopeutta. Se oli kulmistaan kiinnitetty palmikoituun vetonuoraan eli liinaan, (vertaa heittoliina). Laudan yksi sivu oli pyöristetty ja siihen oli kiinnitetty rautapaino, joka piti laudan pystyasennossa.

Kun tämä loki laskettiin laivan perästä vetoliinan varassa mereen, piti veden vastus sen paikoillaan. Laivan kulkiessa eteenpäin, etääntymisvauhti voitiin mitata vetoliinaan kiinnitettyjen solmujen avulla. Mittauksessa tarvittiin kaksi merimiestä ja perämies.

Toinen merimiehistä laski vapaasti pyörivältä kelalta vetoliinaa soljumaan mereen ja toinen ohjasi liinan kulkua kädellään. Mittausaika oli puoli minuuttia, jonka perämies katsoi tiimalasista. Kun määräaika täyttyi, vetoliinan lasku pysäytettiin. Laivan nopeus voitiin nyt katsoa narunpätkistä, joita oli kiinnitetty vetoliinaan seitsemän sylen välein. Ensimmäisessä pätkässä oli yksi solmu, toisessa kaksi jne. Lisäksi liinaan oli neulottu solmunarujen puoliväliin pieni narulenkki, joka osoitti puolta solmua. Jos mereen soluneessa liinassa oli viimeisenä narunpätkä, jossa oli kolme solmua ja lisäksi narulenkki, oli laivan nopeus kolme ja puoli solmua, eli laiva eteni kolmen ja puolen merimailin tuntivauhtia. Tarkempi nopeus voitiin arvioida silmämääräisesti solmunarun ja lähimmän narulenkin välisestä pituudesta.

Merimaili (vanha nimitys meripenikulma) on meridiaanin eli pituusympyrän yhden kaariminuutin pituus = 1852 m. Koska merenkulussa kuljetaan pallon pintaa pitkin, siinä joudutaan käyttämään pallotrigonometrian mittoja.

V. 1688 keksittiin puisen lokin tilalle torpedomallinen potkuri. Se pyöritti vetoliinaa, joka johti mekaaniseen mittariin. Paineloki syrjäytti potkurilokin vasta 1960-lukuun mennessä.

Kun viranomaiset säätävät meriliikenteelle nopeusrajoituksia, ne ilmoitetaan ja valvotaan km/tunti-järjestelmän mukaisesti. Hieman hämmästyttää viranomaisten välinpitämättömyys siitä, että laivoissa ja veneissä nopeutta mitataan solmuissa, ja niissä on vastaavat mittausjärjestelmät.

Jaakko Varimaa
merikapteeni