Kaupunki on sanomassa ei tuulivoimalle

0

Uusikaupunki on sanomassa ei tuulivoimalle. Sitä kaupunginhallituksen maanantainen päätös käytännössä merkitsee. Hallitus esittää, että kaupunkiin ei laadita vapaaehtoista tuulivoimayleiskaavaa. Vieläkin merkittävämpää on hallituksen esittämä suositus kahden kilometrin suojavyöhykkeestä asutuksen ja loma-asutuksen ympärille. Se merkitsee käytännössä, ettei Uudessakaupungissa ole sellaista aluetta, jolle voisi pystyttää tuulivoimalaa.

Suomen uusimmassa energia- ja ilmastostrategiassa on esitetty, että tuulivoiman tuotanto kasvaisi yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2013 tuulivoimalla tuotettiin Suomen sähkönkulutuksesta noin 777 gigawattituntia. Jos strategian tavoitteeseen halutaan päästä, se merkitsee, että seuraavan kymmenen vuoden aikana on rakennettava noin 1000 kolmen megawatin tuulivoimalaa. Nyt näyttää ainakin siltä, ettei Uudestakaupungista tule vetoapu tavoitteen toteutumiseksi.

Ristiriitaiseksi asia tekee, että maakuntakaavoissa Uuteenkaupunkiin on merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Vahvistetussa Vakka-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman kohdealueiksi Hangon saaren ja Pyhämaan Kettelin alueet. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa, jota ympäristöministeriö ei ole vielä vahvistanut, on osoitettu tuulivoimalle soveltuviksi alueiksi Uudestakaupungista auto- ja soijatehtaan alue sekä Vihtjärven alue Vehmaan rajan tuntumassa.

Maakuntakaavoista huolimatta Uuteenkaupunkiin ei rakenneta yhtään tuulivoimalaa, jos valtuusto hyväksyy suojavyöhykkeen. Tosin sekin on voimassa juuri niin kauan kuin kuntapäättäjät haluavat.