Papiliosta paremmat eväät elämään

0

merjaUusikaupunki on ollut monessa edelläkävijänä päivähoitoa myöten. Täällä panostettiin aikoinaan paljon muun muassa perhepäivähoitoon. Nyt kaupungin kaksi päiväkotia, Saarniston Satulinna ja Kalannin päiväkoti, on valittu piloteiksi uuteen Papilio-ohjelmaan. Tämän Saksassa kehitetyn tunnetaito-ohjelman tavoitteena on ehkäistä lasten tunne-elämän vaikeuksia, aggressiota ja käytöshäiriöitä.

Papilio, perhonen, joka auttaa lapsen lentoon omille siivilleen. Ilman tukea, ohjausta ja aitoa välittämistä tuo lento monella katkeaa. Huonosti käyttäytyvä lapsi saa jo varhain otsaansa leiman, jota on vaikea saada pyyhittyä myöhemmin pois. Myös tutkimusten mukaan varhaisvuosina alkavat tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat jäävät usein pysyviksi.

Suomessa tunnetaidot eivät siirry lapseen äidinmaidosta, sillä täällä tunteista puhutaan vähän. Sen vuoksi lapset tarvitsevat apua ja tukea tunnetaitojen oppimiseen. Papiliossa lapsia ohjataan jo varhaislapsuudessa opettelemaan aluksi leikin kautta tunteiden hallintaa.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan tämän päivän Suomessa lasten aggressio-ongelmat ja käytöshäiriöt ovat lasten mielenterveystyön keskeinen ongelma. Toinen suuri huoli on syntynyt nuorten moninaisista riippuvuusongelmista, joiden tiedetään olevan yhteydessä käytösongelmiin.

Sinkkosen mukaan Papilio-ohjelma tähtää juuri näiden ajankohtaisten haasteiden voittamiseen ennaltaehkäisyn keinoin. Uskottavaksi ohjelman tekee se, että sillä on vahva kehityspsykologinen ja kasvatustieteellinen pohja, joka perustuu laajaan tieteelliseen tutkimukseen.

Ohjelman Suomeen tuonut Papilio-kouluttaja Iiris Björnberg on vakuuttunut siitä, että varhaislapsuudessa omaksutuilla sosiaalisilla sekä vastuullisen käyttäytymisen taidoilla voidaan ehkäistä monia tunne-elämän häiriöitä. Lasten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisy on opinnoissaan kouluampumisiin ja niiden syihin sekä ennaltaehkäisyyn erikoistuneelle Björnbergille elämäntehtävä.

Hän iloitsee siitä, että Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ohjelman käyttöönottoa Suomessa ja tutkijoita kahdesta yliopistosta on lähtenyt mukaan yhteistyöhön. Töitä ja varainhankintaa tehdään myös hanketta tukevassa Lapset ensin -taustayhdistyksessä.

Björnbergin mukaan tämä on osoitus yhteisestä ymmärryksestä siitä, että lasten tunnetaitojen tukeminen pitää aloittaa mahdollisimman varhain. Hyvää pohjaa antavat tutkimustulokset, joiden mukaan Papilio-ohjelmassa mukana olevilla lapsilla empatiakyky on parempi kuin muilla ja he menestyvät myös koulussa paremmin.

Kaikki lähtee siitä, että lapsi huomataan, häntä arvostetaan ja hän saa kehujen ja kiitosten kautta kokea tuovansa iloa muille.

Merja Halinen
Toimittaja