Työllisyys parantunut, väestökehitys ei

0

Tuoreimmat väkilukutilastot kertovat, että hyvälle uralle lähtenyt väestökehitys Vakka-Suomessa on tyssännyt alkumetreille. Väkimäärä kunnissa on vähentynyt yhteensä 146 henkilöllä. Elokuun loppuun ulottuvissa ennakkotiedoissa näkyy tosin opiskelijoiden muutto isommille paikkakunnille, mutta lähtijöissä on myös työikäisiä.

Viime vuonna Uudenkaupungin väkimäärässä päästiin pitkästä aikaa plussalle, mikä antoi toiveita paremmasta. Työllisyys on kehittynyt hyvään suuntaan, joten toiveet eivät ole olleet pelkästään tuulesta temmattuja. Valitettavasti uudet työpaikat eivät ainakaan vielä ole heijastuneet muuttolukuihin. Menettäjiä ovat olleet lähes kaikki kunnat Kustavia lukuunottamatta. Laitilassa neljänä peräkkäisenä vuonna kirjatut plussat ovat osittain seurausta maahanmuutosta: kaupungissa on jo joitakin vuosia ollut eniten maahanmuuttajia koko Vakka-Suomessa. Suuri osa heistä on tullut paikkakunnalle töiden takia.

Vielä on ennenaikaista arvioida turvapaikanhakijoiden vaikutusta seutukunnan väkilukuun. Kotoutuessaan ja työllistyessään he voivat helpottaa taloudellista huoltosuhdetta, joka ilmaisee työvoiman ulkopuolella olevien määrän suhteessa työllisten määrään. Nykyisen väestöennusteen mukaan työikäisten määrä koko maassa supistuu noin 100 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä.
Seutukunnan elinvoimaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että alueen yritykset voivat hyvin ja kunnat huolehtivat palvelujen laadusta. Tämä ei ole helppo yhtälö näinä aikoina, mutta ainakin tähän asti Vakka-Suomessa on selvitty monilla mittareilla muuta maata paremmin. Täällä on selvitty ennenkin vaikeista ajoista eikä epäilystäkään, etteikö niin tapahtuisi nytkin.