Vakka-Suomen Puhelimella oikea ajoitus

0

Vakka-Suomen Puhelimen liiketoiminta on laajentunut viime vuosina. Hyvä niin, sillä Uuteenkaupunkiin perustetusta contact centeristä on tullut merkittävä alansa toimija koko Suomessa. Kasvumahdollisuuksia on jatkossakin, sillä valtaosa yrityksistä hoitaa puhelimessa, verkossa ja muissa kanavissa tapahtuvan asiakaspalvelunsa edelleen itse.

On hienoa, että VSP:n kaltainen paikallinen toimija on ottanut ennakkoluulottomasti käyttöön uutta teknologiaa. Ajoituskin on ollut täydellinen, sillä yritykset hakevat erityisesti nyt taantuman aikana uusia tapoja toimia selviytyäkseen talouden haasteista. Kiinnostus palvelujen ulkoistamiseen kasvaa koko ajan.

Asiakaspalvelun keskittäminen ja ulkoistaminen eivät sovi kaikille, mutta monilla aloilla se on tuonut kaivattuja kustannussäästöjä. Harvalla yrityksellä on varaa ylläpitää omaa puhelinpalvelua ympäri vuorokauden, mutta uudella toimintatavalla sekin on mahdollista.

Kasvava asiakkaiden määrä kertoo, että VSP on onnistunut aluevalloituksessaan. Keskus työllistää tällä hetkellä jo 110 henkilöä. Heistä valtaosa toimii Uudessakaupungissa. Uusiin teknologisiin ratkaisuihin paneutuminen vie aikaa ja investoinnit ovat kalliita. Asiakkaina VSP:llä on isoja toimijoita, kuten VR, Lippupalvelu ja Finnkino.

Yritysten näkökulmasta olennaista on, että asiakkaat saavat vastauksen ongelmiinsa ja kysymyksiinsä nopeasti ja selkeästi omalla äidinkielellään. Se vaatii panostuksia koulutukseen. Asiakaspalvelun merkitys on yritykselle tärkeä paitsi imagon myös asiakassuhteen jatkuvuuden kannalta.