Viranomaisilta tyrmäys Ugin tuulivoimalinjaukselle

0

Kun Uusikaupunki lähes kolme ja puoli vuotta sitten päätti tuulivoimayleiskaavan laatimisesta, tiedossa oli, että valmistelu on pitkä ja vaativa prosessi. Vastaavanlaista kaavaa ei ole monessa kunnassa aikaisemmin toteutettu.

Kaupunginhallituksen keväinen päätös kahden kilometrin suojaetäisyydestä sai viranomaisilta tylyn vastaanoton. Kuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen Ely-keskus totesivat lausunnoissaan kaavamääryksen olevan yksiselitteisesti  lainvastainen. Tämä ei ollut luottamushenkilöiden tiedossa, kun he yksimielisesti päättivät asiasta.

Kaavan tavoitteena oli alunperin määritellä koko kunnasta alueet, joihin tuulivoimaa ylipäätään voi rakentaa sekä linjata rakentamisen periaatteita. Selvityksen jälkeen kaavaan tuli yhdeksän aluetta, joiden asukkaat ovat osallistuneet prosessiin vahvasti. Heitä on myös kuunneltu: vaatimus kahden kilometrin suojaetäisyydestä voimalan ja asutuksen välillä meni kaupunginhallituksessa läpi.

Linjaus on ehtinyt jo vaikuttaa olemassaoleviin tuulivoimaloihin: Vuodesta 1999 lähtien Yaran tehtaiden alueella sijainneet tuulivoimalat katosivat maisemasta viime viikolla. Vanhoja voimaloita ei Hangonsaaressa kunnostettu eikä uusia ole tulossa.

Kaavan valmisteleminen on poikkeuksellisen hankalaa, mitä osoittaa, että kaupunginhallitus päätti tälläkin kertaa siirtää asian käsittelyä. Selvityksiin on kulunut aikaa ja rahaa, mikä ei tosin ole ollut yllätys. Nyt pitää kysyä, onko kaavan tekeminen ollut ja onko se jatkossakin kaiken vaivan arvoista? Tähän kaupunginhallituksen toivoisi ottavan kantaa nopeasti. Siis keskustelu tuulivoiman ympärillä jatkukoon.