Taloustilanne haastaa uudistumaan

0

Uudenkaupungin pelimerkit ensi vuoden talousarvion rakentamiseen ovat tässä: verotuloihin ei ole odotettavissa kasvua, valtionosuudet pienenevät eikä kaupungin menoja voi kasvattaa. Saattaa kuulostaa tylyltä, mutta näiden faktojen varaan hallintokunnat ovat tänä vuonna budjetin rakentaneet.

Realismi on hyvä lähtökohta taloussuunnittelussa. Työttömyys on kaupungissa ilahduttavasti pienentynyt ja yritykset ovat investoineet, mutta valitettavasti nämä positiiviset ilmiöt eivät ole ainakaan toistaiseksi heijastuneet väkiluvun kasvuna. Iso kysymys on, miten talous saadaan tiukkoina aikoina tasapainoon: pelkkä säästäminen ei riitä, vaan toimintatapoja on mietittävä uudelleen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa raamit, joihin vuosina 2016-2018 kiinnitetään erityistä huomiota. Keskeinen asia on uudistaminen ja keskittyminen olennaisiin asioihin. Kuulostaa hyvältä. Samoin työvoiman oikea kohdentaminen ja  henkilökunnan motivaatiosta huolehtiminen. Selvä on, että myös johtamiskulttuurin pitää tukea uudistamistyötä. Tuottavuutta ja tehokuutta haetaan paneutumalla yksiköiden toimintaan ja hakemalla niihin ihanteellista kokoa.

Näillä eväillä kaupungin pitäisi siis selvitä tulevaisuuden haasteista, joita totisesti riittää. Tehtävä ei ole helppo eikä sitä helpota valtion poukkoileva valmistelu muun muassa sote-asiassa, joka on kuntien tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus Uudenkaupungin käyttötalousmenoista on peräti 66 prosenttia. Jos rahoitusvastuu siirtyy sote-alueille, kaupungin talouden suunnittelu muuttuu olennaisesti.