Työttömyys laski Vakka-Suomessa

0

Työttömien määrä väheni viime vuodesta kahdessa Varsinais-Suomen seutukunnassa. Työttömien määrä väheni Vakka-Suomessa ja Turunmaan saaristossa, kun Turun seudulla se kasvoi eniten. Vakka-Suomessa työttömien määrä väheni viime vuoteen verrattuna 1,4 prosentilla.

Vakka-Suomessa työttömiä oli marraskuun lopussa yhteensä 1.263. Heistä miehiä oli yli puolet, 655. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömistä oli 142 ja yli 50-vuotiaita työttömistä oli peräti 606.

Niin nuorten kuin yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on viime vuodesta laskenut Vakka-Suomesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut peräti 4, 4 prosenttia. Nuorten työttömyys on seutukunnassa vähentynyt viime vuodesta peräti 5,3 prosentilla.

Silti valitettavasti yli 50-vuotiaiden työllistyminen on edelleen hankalaa. Työttömistä oli kuitenkin lähes puolet yli 50-vuotiaita.

Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on vuoden aikana kasvanut. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt peräti 4,9 prosentilla. Heitä oli seutukunnassa nyt 301, kun viime vuoden marraskuun lopussa heitä oli 287.

Vakka-Suomessa työttömyysaste oli marraskuun lopulla 8,9 prosenttia. Se on toiseksi vähiten Varsinais-Suomessa. Mutta mikä parasta, seutukunnassa oli marraskuun lopussa avoimia työpaikkoja 83.

Vakka-Suomea ei meneillään oleva lama runno niin kovalla kädellä kuin monia muita maamme seutukuntia. Ja seutukunnan alhainen työttömyysaste ja avoimet työpaikat antavat lupauksen myös kohtalaisesta tulevasta vuodesta.