LUONTO

0
Ilves ei ole Suomessa enää uhanalainen.
Ilves ei ole Suomessa enää uhanalainen.

Nisäkkäillä menee hyvin

Luonto
Maija Karala
Suomen luonnon tilaa seurataan säännöllisesti. Juuri valmistunut Suomen nisäkkäiden uhanalaisuusarvio on onnellista luettavaa: kaiken kaikkiaan nisäkkäillä menee paremmin kuin ennen.

Uusi raportti on päivitys viisi vuotta sitten ilmestyneeseen uhanalaisuusarvioon. Siihen verrattuna uhanalaisten lajien määrä väheni neljällä. Euroopanmajava, karhu, ilves ja liito-orava ovat runsastuneet ja siirtyivät uhanalaisten joukosta silmälläpidettäviin.

Erityisesti ilves on tehnyt komean paluun sukupuuton partaalta. 50- ja 60-luvuilla Suomen ilveskanta laskettiin kymmenissä, mutta on nyt noin kolme tuhatta.

Silmälläpidettäviin lasketaan lajit, joita ei lähitulevaisuudessa uhkaa sukupuutto. Niitä täytyy kuitenkin pitää erityisen tarkkaan silmällä. Esimerkiksi liiallinen metsästys voisi nopeastikin tipauttaa ilveksen tilanteen takaisin viime vuosituhannelle.

Kokonaan pois tarkkailulistalta pääsi kaksi lajia: metsäjänis ja saukko. Ne luokiteltiin viisi vuotta sitten silmälläpidettäviksi, mutta nyt elinvoimaisiksi eli parhaaseen mahdolliseen kategoriaan.

Metsäjäniksen 90-luvulla alkanut huolestuttava romahdus on viimein katkennut. Kannat ovat edelleen maan eteläpuoliskolla paljon pienempiä kuin ennen romahdusta, mutta sentään vakaita. Osa kiitoksesta kuuluu ehkä yllättäen ilvekselle. Vaikka ilves itsekin syö jäniksiä, sen läsnäolo silti vähentää jänisten vihollisia, koska se kurittaa kovalla kädellä reviirinsä kettukantaa.

Lajien uhanalaisuutta ei arvioida mututuntumalla, vaan siihen on tiukat kansainväliset kriteerit. Tarkoitus on arvioida sukupuuton todennäköisyys kohdealueella – eli tässä tapauksessa Suomessa – lähivuosikymmeninä, mikäli mitään ei tehdä.

Uhanalaisuuskriteereissä otetaan huomioon lajin kannan koon lisäksi myös se, kuinka suuri osa kannasta on lisääntymiskykyisiä yksilöitä ja ovatko ne jakautuneet useaan paikallispopulaatioon vai ovatko kaikki munat niin sanotusti samassa korissa.

Huomioon otetaan myös se, kuinka nopeasti lajin kanta laskee tai vaihteleeko se rajusti. Pieni, mutta vakaa populaatio on paremmassa turvassa kuin suurempi, mutta holtittomasti heiluva.

Huonompaan suuntaan ei tällä kertaa päivitetty yhdenkään nisäkäslajin tilannetta, mikä kertoo onnistuneesta suojelusta. Jatketaan samaan malliin!

Juttu löytyy myös 21.01.2016 julkaistusta lehdestä