Miinalaiva Pohjanmaa sopisi koululaivaksi

0

Puolustusministeriön aikomus lähettää miinalaiva Pohjanmaan romutettavaksi 250 000 euron kokonaiskustannuksella ja kieltäytyminen myymästä laivaa Meripalveluyritys Alfons Håkansille 350 000 euron hinnasta, herättää hämmästystä.

600 000 euroa on ilmeisesti pikkuraha puolustusvoimien budjetissa. Kaupan esteenä olevat epäilykset sotasalaisuuksien mahdollisesta vuotamisesta Venäjälle tai muualle ovat varsin humoristisia. Samaan sävyyn voi todeta, että Pohjanmaa muistuttaa modernia sotalaivaa vain värityksensä osalta. Sitä paitsi uusin aseteknologia on helppo purkaa aluksesta ennen myyntiä.

Vuonna 1979 rakennetulle, v. 1998 peruskorjatulle ja v. 2011 Adenin lahden kuumuuteen varustetulle laivalle löytyisi järkevämpääkin käyttöä, kuin tappiollinen romutus. Koululaivana vuodesta 1982 toiminut Pohjanmaa olisi erinomainen apu Suomen viidelle merenkulkuoppilaitokselle, joissa käytännön ajoharjoittelu tehdään pelkästään simulaattoreissa. On huomattavasti vaativampaa harjoitella laivan ohjailua ja laituriin ajoa vastuullisessa tositilanteessa kuin seurauksiltaan huolettomassa simulaattorissa.

78 m pitkä ja kantavuudeltaan 1450 dwt oleva Pohjanmaa on kokonsa puolesta riittävä harjoittelulaivaksi. Sen merenkulkulaitteisto on täysin ajanmukainen ja sen pääkoneilla on ajettu kohtuullisen vähän. Alukseen on alun perin rakennettu tilat 30 miehistöjäsenelle ja 120 oppilaalle, joten se on täysin valmis lähtemään pitkillekin merimatkoille melkoisen oppilasmäärän kanssa.

Pohjanmaassa olisi helppo antaa tositilanteen koulutusta vahtiperämiehille, konemestareille, taloushenkilökunnalle sekä kansi- ja konepuolen miehistölle. Samalla tulisi testattua oppilaiden viihtyvyys vaativissa meriolosuhteissa. Olisi pelkästään hyvä asia, jos tiukassa tilanteessa hermonsa menettävä, helposti merisairaaksi tuleva tai muuten laivaelämään sopeutumaton havaitsisi puutteensa jo ennen lopullista uranvalintaa.

Opetusministeriö vastaa merenkulkuoppilaitosten rahoituksesta ja koulutusohjelmasta. Väistämättä mieleen tulee, että Opetusministeriössä ei ymmärretä merenkulkualan erityispiirteitä ja sitä vastaavaa koulutustarvetta. Vai onko niin, että Puolustusministeriö ja Opetusministeriö eivät arvovaltasyistä halua keskustella keskenään ja sopia valtiovallan eduista?

EU:n hyväksymä laivojen romutusdirektiivi edellyttää romutuksen tapahtuvan telakka-altaassa. Olemme nyt sikäli hyvässä tilanteessa, että Suomen vähälukuisille telakoille on löytymässä romutusta tuottavampaakin käyttöä. Tämä kävi selvästi ilmi Teijon telakkajohdon vähäisestä kiinnostuksesta Pohjanmaan romutukseen ja Puolustusministeriön arvioimaan romutushintaan.

Jaakko Varimaa
merikapteeni