Uudenkaupungin erityinen luontokohde

0

Uudestakaupungista tunnetaan meri, mutta paikallisille ihmisille kaupunki tarjoaa myös monia muita mielenkiintoisia luontokohteita. Yksi tällainen on makean veden allas. Turistin tai satunnaisen matkailijan korvaan nimitys kuulostaa omaperäiseltä. Mikä ihmeen makean veden allas?

Kysymyksessä ei ole iso juomasäiliö, vaan 1960-luvulla merestä padottu vesiallas. Se toimii paitsi raakavesilähteenä myös virkistysalueena. Altaasta on järjestetty joskus nimikilpailukin, mutta paikallisten suussa se kulkee edelleen ”makitsuna”.

Altaasta saa juomavetensä peräti 25 000 vakkasuomalaista. Iloinen uutinen on, että siitä tehdään nyt käyttö- ja hoitosuunnitelma. Vuonna 2018 valmistuvasta hankkeesta suurimman osan rahoittaa maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka.

Laajan, noin 40 neliökilometrin alueen, rannoilla on paljon kesäasutusta. Vesistöstä on reilun 50 aikana muodostunut omaleimainen luontokohde. Muutamassa saaressa on perinnebiotooppeja eli arvokkaita luontoalueita, joissa on monipuolista ja harvinaista kasvillisuutta.

1990-luvulla makean veden altaassa tapahtui ympäristökatastrofi: Sirppujoesta kulkeutui altaaseen hapanta vettä ja altaalla kuoli kaloja. Jokeen rakennettiin pohjapatoja, eikä ongelmaa ole onneksi sittemmin esiintynyt.

Ravakan hankkeessa ei selvitetä vesistön kalakantaa, mutta sekin kannattaisi tehdä. Alustavia suunnitelmia on, että Uudenkaupungin kalastuspuisto on hoitaakseen tällaisen selvityksen.

Olennaista on, että käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelussa otetaan huomioon alueen asukkaat ja käyttäjät. Puhdas vesi ei ole itsestään selvä asia, ja siitä kannattaa pitää huolta.