Oppimisen vallankumous kouluissa

0

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilaat eivät saa tulevaisuudessa enää joulutodistuksia. Sen sijaan opettaja voi koulupäivän jälkeen antaa arvosanan oppilaan kehittymisestä jollakin alueella.

Tämä on vain pieni osa syksyllä käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman sisältöä. Kouluilla ja kunnilla on vapaus päättää, miten uudistusta toteutetaan käytännössä.

Koulujen lähtökohdat ovat hyvin erilaisia niin tilojen kuin opetusvälineidenkin suhteen. Myös valmiudet digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen vaihtelevat. Tällä saralla tarvitaan niin investointeja laitteisiin kuin opettajien koulutukseenkin.
Opetussuunnitelma muuttaa oppilaiden arkea ja opettajan roolia. Toimintakulttuurin osalta kysymys on eräänlaisesta vallankumouksesta. Opetus on vuorovaikutteista ja oppilaita kannustetaan kyseenalaistamaan. Muutokset edellyttävät opettajalta innovativiisuutta ja luovuutta. Myös opettajien sosiaaliset taidot nousevat entistä tärkeämpään rooliin, kun yhteistyötä tiivistetään niin oppilaiden, kotiväen kuin kollegoidenkin kanssa.

Miksi tällainen uudistus, saattaa joku kysyä. Kysymys on tulevaisuudesta: tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista ajattelevia, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä kansalaisia. Maailma on muuttunut ja vanhat opetusmetodit eivät toimii enää digiaikana.
Positiivista on, että koulu tulee uudistuksen myötä entistä enemmän osaksi ympäröivää yhteisöä. Uudessakaupungissa nuoret osallistuvat kotikaupunkinsa 400-vuotisjuhlavuoteen, kun kaupungin historiaan paneudutaan eri oppiaineissa.