Vakkasuomalaiset voivat hyvin

0

Vakkasuomalaiset voivat hyvin, kun verrataan koko maakuntaan ja maahan. Pienoismaakunnastamme tehty hyvinvointitilinpäätös kertoo, että erityisen positiivista on, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on vähentynyt. Sen ovat saanet aikaan pitkälti tehokas etsivä nuorisotyö ja koulutustakuu.

Huolestuttavaa on, että Vakka-Suomessa eläkeläisten ja lapsiperheiden arki on vaikeutunut. Yli 65-vuotiaiden toimeentulotukea saavien määrä on ollut kasvussa eli alueen eläkeläiset köyhtyvät. Samoin näkyy, että lapsiperheiden köyhyys on syventynyt ja tulee syventymään lisää lähivuosina, ennakoi hyvinvointitilinpäätös.

Huumeisiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viime vuosina Vakka-Suomen pienissäkin kunnissa. Hyvinvointitilinpäätöksen mukaan kasvavaa huumeongelmaa ei pystytä näiden tilastojen avulla osoittamaan, mutta se tulee päivittäin vastaan käytännön työssä.

Vakka-Suomen asukkaiden hyvinvointia mitataan hyvinvointi-indikaattoreilla. Alueen hyvinvointitilinpäätös vuosilta 2013-2014 ja soveltuvin osin vuodelta 2015 koostuu tilastokatsauksesta ja kuntien sosiaalijohdon arvioista asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Sosiaalijohdon arviossa asukkaiden hyvinvoinnin tilasta täydennetään tilastosta saatua tietoa sosiaalijohdon laadullisella arviolla siitä, missä asioissa on edistytty ja mitkä asiat kaipaavat erityistä panostusta tulevaisuudessa.

Merkittäviä muutoksia Vakka-Suomen väestön hyvinvoinnissa tai pahoinvoinnissa ei ole kuitenkaan tapahtunut. Muutokset tapahtuvat onneksi hitaasti, jolloin niihin on mahdollista tehokkailla toimenpiteillä vaikuttaa.