Pakolaisten vastaanottamisesta päätös kesäkuussa

0

Varsinais-Suomesta pitäisi löytyä kotipaikka usealle sadalle turvapaikanhakijalle. Ely-keskus on arvioinut, että maakunnan vastaanottokeskuksissa olevista 1500 turvapaikanhakijasta oleskeluluvan saa 700-800 henkilöä.

Uudessakaupungissa kaupunginhallitus esittää, että kaupunki tekisi sopimuksen 30 pakolaisen vastaanottamisesta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kesäkuussa kokoontuva valtuusto. Hallitukselle asia ei ollut läpihuutojuttu, eikä varmaan valtuustollekaan.

Ely-keskuksen ajatuksena on, että Uuteenkaupunkiin sijoittuisi perheitä, jotka ovat jo asuneet tällä seudulla. Laitilassa on toiminut syksystä lähtien Turun vastaanottokeskuksen yksikkö. Siellä asuvat lapset ovat käyneet paikallista koulua jo lähes kokonaisen lukuvuoden. Turvapaikkapäätöksiä on tullut vielä harvalle, sillä suurin osa haastatteluistakin on vasta alkamassa. Tuloksia on odotettavissa loppukesästä.

Ely-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta koituvia kuluja vain, jos kunta on tehnyt vastaanottosopimuksen. Työllistymisen ohella kotouttamisessa tärkeää on kielen opettaminen. Uudenkaupungin kaupunginhallitus on monien muiden kuntien tavoin tyytymätön tapaan, jolla valtio on siirtänyt vastuuta kotouttamisesta kunnille.

30 pakolaista ei ole kovinkaan suuri luku Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään suhteutettuna. Täällä asuu jo ennestään paljon työperäisiä maahanmuuttajia, joista osa on töissä esimerkiksi autotehtaalla.

Päättipä Uusikaupunki mitä tahansa, maahanmuuttajat ovat osa yhteisöämme tulevaisuudessa. Varsinais-Suomen liiton arvioiden mukaan vuonna 2030 paikkeilla alueen väestöstä jopa 13–15 prosenttia olisi maahanmuuttajia tai heidän jälkeläisiään.