Parveketupakointi herättää keskustelua

0

Äskettäin tulleen kouluterveyskyselyn kyselyt paljastivat, että tupakointi nuorten keskuudessa on vähentynyt. Sama trendi näkyy aikuistenkin keskuudessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaiset tupakoivat vähiten Euroopassa.

Vanhempi ikäpolvi muistaa, kuinka aikoinaan tupakoitiin kodeissa, ravintoloissa ja työpaikoilla ilman että kukaan sitä kyseenalaisti. Työpaikoilla tupakointi kiellettiin 1990-luvulla, ja sen jälkeen Suomen tupakkalaissa on tapahtunut muitakin mullistavia asioita. Ravintoloissa tupakointi on kielletty, irtotupakan myynti on loppunut ja alle 18-vuotiailta on kielletty tupakan hallussapito. Myös tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito myyntipisteissä on loppunut.

Tupakointirajoitukset on otettu vastaan yllättävänkin hyvin. Nyt tupakkalakia ollaan uudistamassa niin, että taloyhtiöt voisivat kieltää asukkaiden tupakkoinnin parvekekkeilla. Myös autossa tupakointi olisi kiellettyä, jos kyydissä on alle 15-vuotias. Tämä tuskin aiheuttaa vastustusta, mutta parveketupakointia koskevat rajoitukset herättävät varmasti keskustelua taloyhtiöissä.

Taloyhtiö voi nykyäänkin rajoittaa parveketupakointia, jos haitta on poikkeuksellinen ja se kohdistuu toisiin asukkaisiin. Uudet työkalut saattavat helpottaa linjanvetoa, mutta myös lisätä ristiriitoja, kuten isännöitsijä Arttu Lehtonen tässä lehdessä arvioi (sivu 6). Tupakointi ei ole rikos, mutta sauhuttelijoiden pitää tietysti noudattaa voimassa olevaa lakia. Näin on tähän asti tapahtunutkin. Tupakoimattomalla on oikeus savuttomaan hengitysilmaan, ja tupakoivalla oikeus polttaa savuke, mutta paikassa, jossa se ei haittaa muita.