Ammattikoulutus kiinnostaa nuoria

0

Kuluva viikko on monen nuoren elämässä ajanjakso, joka jää mieleen tärkeänä etappina. Tiistaina Uudessakaupungissa juhlittiin Novidan valmistuneita, ja tänään uudet ylioppilaat saavat valkolakkinsa.

Tälle ajalle on leimallista epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta. Talouden taantuma on vaikuttanut yleiseen ilmapiiriin, ja yleistä keskustelua leimaavat lamapuheet ja kaikenlainen synkistely. Yt-neuvottelut ovat valitettavaa arkea monissa yrityksissä, mutta näillä seuduilla monilla aloilla menee myös hyvin. Kilpailu työpaikoista on kovaa, mutta koulutetuille ja motivoituneille nuorille löytyy varmasti oma paikkansa.

Novidassa juhlapuheen pitänyt Vahterus Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kontu muistutti aiheellisesti nuoria, että Vakka-Suomi on on hyvä alue tehdä töitä. Tämä on totta, mutta siitä huolimatta moni haluaa lähteä kotiseudultaan. Uusi asuinpaikka ja yhteisö houkuttelevat jo pelkästään vaihtelunhalusta.

Vakka-Suomessa on oltu pitkään huolestuneita seudun väkimäärästä ja kuntien huoltosuhteesta. Nuoret tekevät itse omat ratkaisunsa, mutta seudun yritysten hyvä työllisyystilanne on paras porkkanana saada heitä jäämään.

Novidasta valmistui tänä vuonna 152 nuorta, mikä on tiettävästi ennätysmäärä koulun historiassa. Nuorten motivaatio on kohdillaan, sillä keskeyttäneiden määrä on vähentynyt. Ilahduttavaa on myös tieto, että yhteishaussa koulun on asettanut ensisijaiseksi opiskelupaikaksi useampi hakija kuin aikaisemmin. Luvut kertovat siitä, että oppilaitos on onnistunut tehtävässään.