Kannattavaa yhteistyötä

0

Uudenkaupungin Vesi rakennuttaa uuden raakavesilinjan jätevedenpuhdistamolta Häpönniemestä keskustaan, kaupungin vesilaitokselle. Talousveden laatu vaihtelee jonkin verran vuoden ajasta riippuen, mm. siksi, että raakaveden lämpötila vaihtelee. Veden laatuun vaikuttaa puhdistusprosessin lisäksi myös, verkoston kunto ja viipymät putkistossa.

Uusi raakavesiputki turvaa raakaveden toimituksen vesilaitokselle ja myös kaupungin suurille teollisuuslaitoksille kuten autotehtaalle. Samalla se turvaa myös veden laatua. Vanhat raakavesilinjat ovat ikääntyneitä ja osassa on myös vaurioita. Uusi linja ei kuitenkaan täysin korvaa vanhoja linjoja.

Hanke toteutetaan yhdessä Vakka-Suomen Voiman kanssa, joka asentaa samaan kaivantoon sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Vakka-Suomen Voima pystyy kaivaukselle kaapeloimaan keskijänniteverkostoa, mikä parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Samalla sähköyhtiö vetää myös valokuitukaapeleita.

Uudenkaupungin Veden raakavesilähteenä on makeanvedenallas. Se muodostui, kun kaksi merenlahtea erotettiin merestä patoamalla. Vesi altaaseen saadaan pääosin Sirppujoesta. Allas valmistui vuonna 1965 ja merivesi muuttui käyttökelpoiseksi kolmessa vuodessa.

Allas on taannut Uudellekaupungille ja laajalle osalle Vakka-Suomea hyvän talousveden. Uusikaupunki pystyi laskemaan talousveden käyttömaksua kaupunkilaisille tälle vuodelle viidellä prosentilla.

Mittava hanke on jo alkanut ja se valmistuu joulukuussa. Vaikka hanke on kallis molemmille osapuolille, kustannuksissa kuitenkin säästetään. Hanke parantaa ja varmistaa uusikaupunkilaisten perusturvaa; puhdasta vettä ja energiaa.