Asenteissa vielä parantamisen varaa sinilevän torjunnassa

0

Yle Turku uutisoi viime viikolla, että huviveneilijöiden käymäläjätteitä päästetään yhä suoraan mereen. Asia tuli ilmi, kun mökkien omistajat Saaristomerellä olivat kertoneet rannalle ajautuneista pökäleistä ja vessapapereista.

Jos kysymys on laajemmasta ilmiöstä, uutista voi pitää todella huolestuttavana. On vaikea ymmärtää, että purjehtijat ja moottoriveneilijät olisivat niin piittaamattomia Itämeren tilasta kuin jutun perusteella voi kuvitella. Jokaisen merellä työnsä tai ammattinsa puolesta oleilevan kuuluisi tietää Itämeren ongelmista. Runsaat sinileväesiintymät ovat olleet arkipäivää Saaristomerellä jo vuosikausia tähän aikaan vuodesta. Onko ilmiöön jo totuttu, ja alettu pitää normaalina asiantilana?

Joku voi ajatella, että pienen venekunnan käymäläjätteen tyhjennys muutaman kerran kesässä ei vaikuta meren tilaan mitenkään. Rehevöitymisestä voi aina syyttää muita. Totuus on, että meidän jokaisen teoilla on merkitystä. Kysymys ei ole pelkästään välinpitämättömyydellä, sillä myös laki kieltää käymäläjätetteen laskemisen veteen.

Veneissä käytössä olevat vessat ovat nykyään useimmiten varustettu septitankilla, jonka voi tyhjentää vierasvenesatamissa. Kaikissa satamissa imutyhjennystä ei ole, mutta tyhjennyspaikkoja on lisätty viime vuosina. Satamissa veneilijät voivat käyttää yleisiä käymälöitä.

Pidä Saaristo Siistinä ry on tehnyt omalta osaltaan hyvää työtä jätehuollon edistämisessä, mutta septiasemia tarvitaan vielä runsaasti lisää. Niiden vähyys ei kuitenkaan ole peruste meren pilaamiselle.