Aina on olemassa vaihtoehtoja – vai onko?

0

Uusikaupunki on listannut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille vankat perustelut leikkaustoiminnan säilyttämiseksi Vakka-Suomen sairaalassa. Viimeisenä oljenkortena kaupunginhallitus nostaa esiin myös vaihtoehdon palvelujen hankkimisesta muualta. Tämä oli hyvä veto, sillä on täysin mahdollista, että vakkasuomalaisten näkemykset eivät saa vastakaikua Turussa. Sairaalajohtaja Petri Virolainen on julkisuudessa arvioinut, että päätöksiä asiasta voidaan tehdä jo syys-lokakuun vaihteessa.

Uudenkaupungin perusteluissa tärkeimmäksi nousee huoli lähipalvelujen hiipumisesta ja väestön turvallisuuden tunteen heikkenemisestä. Vakka-Suomen seutukunnassa asuu 31 000 henkilöä. Kun mukaan laskee myös vapaa-ajanasukkaat, määrä nousee ainakin kesäaikaan usealla tuhannella henkilöllä. Lisäksi seudun yrityselämässä on viime aikoina vallinnut positiivinen vire, mikä sekin heijastuu palvelujen tarpeeseen.

Sairaalan lähipalvelujen puolustamisessa ei ole kysymys muutosvastarinnasta tai uudistusten vastustamisesta.  Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutettu täällä viime vuosien aikana useita paikallisia uudistuksia. Tästä tuoreimpana esimerkkinä on kaupungin ja sairaanhoitopiirin sisätautien- ja kirurgian vuodeosastojen yhdistäminen viime vuoden lopussa. Uudessakaupungissa luotettiin siihen, että päiväkirurgia jatkuu ja muita lähipalveluita lisätään.

Päätöksenteko sote-asioissa on käsittämättömän poukkoilevaa: Vakka-Suomen sairaalan leikkaussalin kunnostamiseen investoitiin äskettäin 500 000 euroa, ja nyt toimintaa ollaan jo ajamassa alas. Tehokkuus ja säästöt eivät vakuuta kuntapäättäjiä, ja kaupunginhallitus vaatiikin oikeutetusti sairaanhoitopiiriltä selkeitä laskelmia muutoksen kustannusvaikutuksista.