Sairas, sairaampi…

0

Mies tulee lääkärin vastaanotolle. Lääkäri kysyy: Ja mikähän teitä vaivaa?

Mies vastaa: Minulla on epidemia!

Lääkäri toteaa: Ei voi olla, epidemiassa olisi sairaus monessa kohdassa samanaikaisesti?

Mies vastaa kulmia rypistäen: Mutta minulla onkin! Minä olen basilli!

Lääkäri alkaa pelätä, että mies ehkä on vaarallinen hullu ja arvelee, että on parempi olla myötäsukainen ja kysyy: Niin, teillä siis on epidemia. Ja mistähän te niin päättelette?

Mies sanoo: Minulla oireet ovat kovasti kipeät!

Lääkäri sanoo: Niin, oireena on siis kipu. Ja missähän kipua on?

Mies luettelee: No erityisesti haima on kipeä. Puoli mahaa. Kaikki munuaiset. Ja aivokurkiainen.

Lääkäri huokaa ja kysyy: Onko teillä tietoa, kuinka te sen epidemian saitte?

Mies: Kyllä. Putosin katolta.

Sairauksia on siis erilaisia. Mutta otsikkoa täydentäen: sairas, sairaampi, sairaalahallinto. Erikoissairaanhoidon kanta-asiakkaana voin todeta, että hoito sairaaloissa on erinomaista, mutta hallinto on hanurista: palveluita keskitetään aina vain kauemmaksi.

Aluksi todettakoon, että sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2§:n mukaan ”kuntayhtymä omistaa ja hallitsee seuraavia sairaaloita: Turun yliopistollinen keskussairaala, johon kuuluu myös Paimion sairaala, Loimaan aluesairaala, Raision aluesairaala, Salon aluesairaala ja Halikon sairaala, Turunmaan sairaala ja Turunmaan mielenterveyskeskus, Vakka-Suomen sairaala”. Huomattakoon, että perussopimuksessa ei lue ”yksi sairaala”, vaikka sairaanhoitopiiri sen mukaan toimiikin.

Edelleen perussopimuksen 11 §:n mukaan ”sairaalan lakkauttamista, muualle siirtämistä tai toiminnan olennaista muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen valtuustossa vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) saapuvilla olevien kyseisen sairaalan sijaintipaikan osavastuualueen kuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä sitä kannattaa”. Niinpä aluesairaaloiden alasajoa ei ole tuotu valtuuston päätettäväksi. Ja selvää on, että leikkaustoiminnan lopettaminen on ”toiminnan olennaista muuttamista”.

Kolme vuotta sitten vakkasuomalaiset runsaslukuisesti osallistuivat kunnallisneuvos Helena Vartiaisen organisoimaan adressiin Vakka-Suomen sairaalan puolesta – 8500 allekirjoitusta lyhyessä ajassa on paljon! Ja mm. Ilkka Kanervan tuella saatiinkin torjuntavoitto. Sairaanhoitopiirin virkamiesjohto kuitenkin pyyhki adressilla… sanonko mitä?

Alasajo jatkuu. Ilmeisesti virkamiesjohto pelkää, että sote-uudistus tuo vaaleilla valitut päättäjät, joiden on kuunneltava maakunnan ääntä eikä alasajo enää silloin onnistuisi.

Raimo Korhonen