Yöpäivystyksen puolesta reilu pari tuhatta nimeä

0

Uusikaupunkilaiset ovat melko yksituumaisia siitä, että Vakka-Suomen sairaalassa pitää säilyä yöpäivystys. Sunnuntaina Uudenkaupungin torilla adressiin kertyi reilu pari tuhatta nimeä ja keräystä jatketaan. Adressi on tarkoitus liittää kaupunginvaltuutettu Heikki Walan korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämään valitukseen. Valitus on tehty sosiaali-ja terveysministeriön lokakuun lopulla tekemästä päätöksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei antanut poikkeuslupaa Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloille ympärivuorokautiselle erillispäivystykselle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri oli hakenut sairaaloille poikkeuslupia ja ministeriö päätti, ettei lupia myönnetä. Samana päivänä maan hallitus antoi myös eduskunnalle esityksen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmän uudistuksesta.

Esitys terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmän uudistuksesta ei kiellä yöpäivystystä Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa. Yksi sairaala- toiminta antaa sairaanhoitopiirille monia mahdollisuuksia itse ratkaista asian. Sairaanhoitopiirin hallitus on kuitenkin jo päättänyt, että nykyinen yöpäivystys loppuu sairaalasta todennäköisesti jo ensi vuoden alkupuolella.

Pohjanmaalla kunnat ja maakuntaliitto vaativat oman Vaasan keskussairaalansa laajan päivystyksen säilyttämistä. Ne, siis alueen terveydenhuollon maksajat, havahduttivat maanantaina ostamalla maan suurimman sanomalehden etusivun. Herätys valtiovalta, hoito ja palvelut on järkevää tarjota siellä, missä väestö on, alleviivaa ilmoitus. Niin totta.